Tag: forsikringsselskaper

Forsikringsbransjens syn på mobilitetsutviklingen

Det foregår mye spennende utvikling innenfor mobilitet, også fra et forsikringsperspektiv. Vi i Cicero følger utviklingen tett, og har dette på agendaen fremover. I den forbindelse spurte vi et utvalg forsikringsselskaper et par spørsmål for å få et innblikk i hvordan de vurderer situasjonen og fremtidsperspektivet for mobilitetsutviklingen innen forsikringsbransjen, og da spesielt i forhold …

Mindre forsikringssvindel i 2021– En trend eller et engangstilfelle?

Forsikringsselskapene avdekker årlig en rekke tilfeller av forsikringssvindel, og det siste tiåret har det vært en økende trend med all time high i 2020. Men i 2021 ble trenden snudd og fjoråret viste en nedgang i forsikringssvindel. Har folk begynt å svindle mindre? Nedgang i forsikringssvindel under pandemien Finans Norge sin svikrapport for 2021 viser …

The empty steps are in the financial center, chengdu,china

Forsikringsvilkår til besvær

Personlig og digitalt – ja takk begge deler

Vil du i fremtiden forsikre tannbørsten din?

Forsikringsselskaper bør eie og kontrollere nye økosystemer selv

Muligheter for forsikringsselskapene i det grønne skiftet

Hvem skal betale for mer ekstremvær?