Tag: teknologi

Forsikringsbransjens syn på mobilitetsutviklingen

Det foregår mye spennende utvikling innenfor mobilitet, også fra et forsikringsperspektiv. Vi i Cicero følger utviklingen tett, og har dette på agendaen fremover. I den forbindelse spurte vi et utvalg forsikringsselskaper et par spørsmål for å få et innblikk i hvordan de vurderer situasjonen og fremtidsperspektivet for mobilitetsutviklingen innen forsikringsbransjen, og da spesielt i forhold …

Magnificent view to Oslo Barcode and surroundings during sunset.

Intervju: Datasikkerhet – teknologiens forsvar

Helsinki office business building

Komplekse bedrifter stiller nye krav til bankene

Intervju: Skyteknologi – en forutsetning for innovasjon

Norgesrekord i lave renter

Tradisjonelle bankfilialer må gjennom en digital transformasjon