Analyse & Innsikt

Innsikt og inspirasjon

Vi tilbyr innsikt innen bank- og skadeforsikringsmarkedet gjennom periodiske markedsrapporter og skreddersydd analyseSolutions

Plattform for rådgivningsløsninger

Vi leverer Cicero Financial Solution (CFS), en plattform for sømløs finansiell rådgivning


Om Cicero

Cicero er et norsk produkt- og analyseselskap med spesialkompetanse innen bank- og finanssektoren. Vi leverer markedsinnsikt og teknologiske rådgivningsløsninger til ledende aktører og nisjespillere i finansnæringen.

Cicero Consulting AS er et heleid datterselskap av Itera ASA.