Rapporter og analyser

Innsikt gir oversikt.

I over 30 år har Cicero Consulting fulgt finansbransjen med et utenfra-perspektiv. Vi tilbyr faste periodiske markedsrapporter på abonnementsbasis, dybderapporter om spesifikke temaer og skreddersydde analyser på bestilling. Vårt analyseteam overvåker kontinuerlig det norske bank- og forsikringsmarkedet.

Periodiske markedsrapporter

Våre faste, periodiske markedsrapporter oppsummerer de viktigste markedstrekkene innen bank- og skadeforsikringsmarkedet i Norge med Ciceros tilhørende vurderinger av disse utviklingstrekkene.

Rapportene fokuserer på konkurransearenaen som helhet, der markedsrapportene for bank og skadeforsikring er på månedlig basis, mens markedsrapporten for små- og mellomstore bedrifter gis ut kvartalsvis.

Disse rapportene leverer vi som abonnement.

 • Månedlig Markedsrapport Bank
 • Månedlig Markedsrapport Skadeforsikring
 • Kvartalsvis Markedsrapport Bank SMB
 • Kvartalsvis Rente- og gebyrstatistikk Bank SMB
 • Halvårlig Renterapport Kredittkort
 • Halvårlig Renterapport Forbrukslån

Din partner for skreddersydd analyse

Finansbransjen er i konstant endring. Og vi i Cicero Consulting er genuint nysgjerrig på å forstå fremtidens finansbransje. Derfor lanserer vi med ujevne mellomrom rapporter med fokus på høyaktuelle temaer i finansbransjen.

Formålet med våre dybderapporter er å bidra med verdifull faktagrunnlag om konkrete trender i bransjen ved å analysere konkurransesituasjonen, fremlegge unik kundeinnsikt og bringe Ciceros perspektiver rundt funn og markedsutvikling.

Sammen med våre kunder utarbeider vi skreddersydde analyser på spesifikke temaer innen bank og finans. Typisk arbeid vi hjelper våre kunder med.

 • Bransjeanalyser
 • Konkurrentanalyser
 • Scenarioanalyse
 • Kvalitativ og kvantitativ kundeinnsikt
 • Benchmark & brukertesting

Kontakt oss

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på våre rapporter og innsiktstjenester

Petter Nybakk

Analysesjef

petter.nybakk@cicero.no

Petter Solerød

Analyseansvarlig bank

petter.solerød@cicero.no