Vi i Cicero Consulting er stolte av å levere og utvikle gode produkter og løsninger for bank og finans.

Lang bransjeerfaring
I mer enn 20 år har vi bistått våre norske og nordiske kunder med å styrke deres konkurransekraft gjennom å levere løsninger for finansiell rådgivning, innsikt, analyse og strategiske beslutningsgrunnlag. I Cicero Consulting kombinerer vi markeds- og bransjekunnskap med forretningsforståelse, teknisk kompetanse og innovasjon. Slik er vi med på å bygge fremtidens bank og finansbransje.

Strategisk partner
Som en viktig partner for de sentrale aktørene på det nordiske bank og forsikringsmarkedet, jobber vi integrert for å sikre de beste løsningene – fra strategi til realisering. Vår agenda ligger i forkant av den digitalisering kundene våre går gjennom, og vi jobber til enhver tid med å utvikle innovative og fremtidsrettede løsninger.

Miljøfyrtån
Som Miljøfyrtårn går vi foran – og viser lederskap. Ved å ta miljøansvar bygger vi en meningsfull merkevare som møter forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

Image result for miljøfyrtårn logo

Cicero Consulting er et heleid datterselskap av kommunikasjons- og teknologiselskapet Itera.

Organisasjonsnummer: 954 492 109