Strategi og rådgivning

Strategisk autovern.

Banker og forsikringsselskap må holde tritt med den digitale utviklingen, techtunge-utfordrere og regulatoriske krav, samtidig som teknisk gjeld og legacy systemer må vedlikeholdes og moderniseres. Vi hjelper med å utforme strategiske autovern tilpasset din organisasjons virkelighet.Å gjøre de riktige strategiske valgene og navigere gjennom kompleksiteten til den pågående digitale transformasjonen er viktig.

Den riktige strategien må våge å utfordre det etablerte, kombinert med rask gjennomføring og læring.

Vi hjelper deg med å designe vinnende strategier, hvor nøkkelen er å skape langsiktig konkurransefortrinn og å levere økonomisk avkastning.

Wind turbines standing on a grassy plain, against a blue sky.

Vår tilnærming til strategi

For oss handler forretningsrådgivning om å identifisere, bygge og opprettholde en digital virksomhet. Med en menneskelig og forretningsmessig tilnærming løser vi dine forretningsutfordringer på nye måter, slik at din organisasjon kan sette retning, digitalisere, vokse og fornye.

Typiske utfordringer våre kunder opplever:

“Vi erkjenner at finansnæringen er i rask endring, og at vi må vurdere både muligheter og utfordringer, som vi opplever er særlig drevet endrede kundebehov, ekstern konkurranse og moderne teknologi. Vi trenger hjelp til å forstå hvordan endringene rundt oss påvirker oss, og hvilke valg vi tar”

Hvordan vi kan bidra:

Våre forretningsrådgivere bistår banker og forsikringsselskaper med å utarbeide strategiske “autovern” og veikart Vi legger til rette for strategiske prosesser med nøkkelpersoner, utfordrer vedtatte sannheter, gjennomfører nødvendige analyser og presenterer innsikt og trender med et utenfra-perspektiv.

Kundereferanse: “For å lykkes med å skape nye tjenester og vokse i et konkurransepreget marked, må selskaper være reelt kundedrevet og ha dyp innsikt om behovene i markedet. Samarbeidet med Cicero har vært en viktig suksessfaktor for Monio i å analysere SMB-markedet og dele dette inn i delmarkedet hvor vi har et konkurransefortrinn”

– Marius Dybdahl, CEO, Monio AS

Kontakt oss

La oss identifisere hva vi kan utforske, bygge og innovere sammen.

Stefan Astroza

Daglig leder

stefan.astroza@cicero.no

Petter Solerød

Forretningsrådgiver

petter.solerod@cicero.no