Cicero Under lupen: Mobilitet og finans

Vi i Cicero Consulting er lidenskapelig opptatt av fremtidens finansbransje, og har den siste tiden jobbet med en trendrapport som tar for seg mobilitetsutviklingen sett fra et finansbransjeperspektiv. Mer presist fra et skadeforsikrings- og finansieringsperspektiv. Rapporten er utarbeidet med utgangspunkt i flere samtaler med nøkkelpersoner fra bransjen, i tillegg til vår kontinuerlige overvåkning av markedet.

Rapporten går i dybden på fire megatrender vi mener vil påvirke utviklingen fremover. Samtidig tar rapporten for seg to ulike fremtidsscenarioer som vil legge klare føringer for hvilke posisjoner finansbransjen kan ta i mobilitetsmarkedet.

Allerede nå kan man se konturene av påvirkningen morgendagens mobilitetsmarked vil ha på forsikrings- og finansieringsselskaper. Direktesalgsmodeller fra bilprodusentene, og nye fremvoksende former for å disponere bil vil ha særlig stor innvirkning på hvordan bilforsikring og bilfinansiering distribueres i fremtiden.

Dagens markeder vil ikke dø ut, men et skifte mot nye og annerledes løsninger er allerede i gang. Hvor fort denne utviklingen vil gå og omfanget avhenger av de etablerte selskapenes tilpasningsevne og innrykket av innovative og suksessfulle utfordrere. Men endringer er på vei!

Vi har ikke laget denne rapporten fordi vi sitter på alle svarene. Men fordi vi tror du er opptatt av det samme som oss og at du dermed vil være med å berike debatten. Derfor har vi også intervjuet representanter fra flere selskaper som har tatt ulike strategiske grep. Du finner case studier fra Møller Mobility Services, DNB, Polestar, Fremtind med flere i rapportens ulike kapitler.

Kontakt

For mer informasjon og tilbud på komplett rapport, ta kontakt med Helene Walstad: Helene.walstad@cicero.no

Dn, DN Fintech, Dagens Næringsliv, Itera, Cicero, Trendrapport, bankbransje