Kjernebankkampen 

Denne uken kom nyheten fra Fana Sparebank om at de har landet en avtale om å bytte leverandør av sine kjernebanksystemer fra Tietoevry til SDC. Etter at Eika var ferdig med sitt kjernebankbytte fra SDC i fjor, har det vært relativt stille fra det danske selskapet. Markerer avtalen SDC sin gjeninntreden i markedet?

Ikke bare kunde 

I Fana Sparebank sin pressemelding skriver de at de norske bankene burde være tøffere i sine teknologivalg. SDC har angivelig forsikret Fana Sparebank om at tidligere leveranser ikke definerer fremtidens tilbud. Det er tydelig at SDC har tatt noen grep, der de nå gir det norske markedet et nytt forsøk.

Den siste tiden har gitt flere medieoppslag der mindre banker har uttrykt en viss misnøye med Tietoevry. De er en stor virksomhet som naturligvis benytter mye av sin kapasitet til å ivareta sine største kunder. Det er utfordrende for bankene når det er et sterkt begrenset antall aktører på markedet som kan tilby kjernebanktjenester.

I en tid der flere føler seg nedprioritert hos Tietoevry, mener vi en kundesentrisk tilnærming fra SDC kan være forlokkende for mange av de mindre bankene. Det er også interessent at Fana går inn på eiersiden i SDC. En tydeligere forpliktelse knyttet til valget er vanskelig å finne.

Kjernebankkampen tiltar 

Med Eika sin nylige overgang fra SDC, samtidig som SpareBank 1 over lang tid har videreutviklet egne systemer på toppen av det Tietoevry leverer, så står andre grupperinger som DSS og bankene i Frendegruppen ved et veiskille. DSS og Lokalbank har besluttet å slå sammen sine allianser, og førstnevntes SDC-avtale gjelder kun 18 måneder frem i tid.

Samtidig har Sparebanken Vest, som må kunne kalles det teknologiske lokomotivet i Frendegruppen hatt sine frustrasjoner, og uttalt at de ønsker lande hvem som blir kjernebankleverandør fra 2028 allerede i løpet av neste år. Denne beslutningen vil uten tvil forme dynamikken mellom dagens to hovedleverandører, og med Fana om bord har SDC fått en unik mulighet til å demonstrere at de kan være et likeverdig alternativ til Tietoevry.

En monopolistisk situasjon er hverken bra for bankene eller kundene. Et SDC som bretter opp ermene, og en potensiell satsing fra aktører som Banqsoft er derfor svært velkomment.

Et veiskille 

SDC har fått en siste mulighet til å vise at de er en leverandør som kan konkurrere om norske banker. Nå får de anledningen til å bevise hvor langt de er kommet, samtidig som de har en arena for å demonstrere hvordan de håndterer kompleksiteten og utfordringene knyttet til systemovergangsprosessen.

Vi har tidligere dekket både alliansekampen, betalingskampen og kampen om å være kundenes viktigste kundeflate. Forhåpentligvis kan konkurransen innen kjernebankmarkedet nå gjenoppstå og føye seg i rekken av spennende utviklinger. Der ansvaret hviler tungt på skuldrene til både Fana Sparebank og SDC. Nå holder det ikke med noe halvveis; nå må det vises hva morgendagens kjernebank kan levere.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport Bank. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt Sivert.broll@cicero.no