Cicero Under lupen: Fra Skadebehandler til Skadeforebygger

Cicero Consulting lanserer en ny dybderapport, etter innspill og samtaler med flere forsikringsaktører i Norge.

Norske forsikringsselskap står som garantister for våre felles verdier, og er et viktig element i nordmenns trygghet og ro i hverdagen. Men, i skyggen av klima- og naturkrisen blir ivaretakelsen av denne tryggheten stadig mer utfordrende. EU har ambisiøse mål for bærekraft, og i denne rapporten ser vi på hva dette betyr for forsikringsbransjens fremtid.

Vi ser på hvilke endringer som kommer og hvordan dette treffer både forsikringsselskapene direkte, og hvilke konsekvens dette har for deres kunder og leverandører.

Innhold:

  • Hvordan ser forsikringsbransjen ut i et lavutslippssamfunn, og hva betyr utviklingen frem mot 2050 for deres forretningsmodeller, produkter og tjenester.
  • Finans- og forsikringsbransjen sin rolle i det grønne skiftet og virkemidlene selskapene har til disposisjon for å lede omstillingen
  • Dagens situasjon, utfordringer og mulighetsrom knyttet til bærekraft i bygg- og anleggsbransjen
  • 18 realistiske tiltak som kan gjennomføres på selskaps- eller bransjenivå for å bidra til bærekraftig utvikling

Kontakt

Head of Analysis

Banking & Fintech

petter.solerod@cicero.no

+47 906 28 684

Dn, DN Fintech, Dagens Næringsliv, Itera, Cicero, Trendrapport, bankbransje