Forsikringsbransjens syn på mobilitetsutviklingen

Det foregår mye spennende utvikling innenfor mobilitet, også fra et forsikringsperspektiv. Vi i Cicero følger utviklingen tett, og har dette på agendaen fremover. I den forbindelse spurte vi et utvalg forsikringsselskaper et par spørsmål for å få et innblikk i hvordan de vurderer situasjonen og fremtidsperspektivet for mobilitetsutviklingen innen forsikringsbransjen, og da spesielt i forhold til bil.

Aktørene vi tok en prat med er Hans Olav Engli, leder for partnersamarbeid i Fremtind Forsikring, og Terje Johnsen, direktør i Enter Forsikring og bilkanalen, en del av Tryg Forsikring.

Fremtind Forsikring

Cicero: Hva er deres perspektiver på mobilitetsutviklingen i Norge i dag, og hvordan ser dere påvirkningen for forsikringsbransjen generelt, og bilforsikring spesielt?

Hans Olav Engli, leder for partnersamarbeid i Fremtind Forsikring

Engli: Selv om usikkerheten rundt økonomien til folk flest er stor i disse dager så tror vi ønsket om å benytte alternative mobilitetsløsninger vil øke. Unge mennesker har et annet forhold til teknologi, bærekraft og bruk av mobilitetsløsninger som vil påvirke dette markedet i stor grad fremover.

Kloden krever endring i våre mobilitetsvaner og hvordan vi beveger oss. Kravet til bærekraftige løsninger er en viktig pådriver for denne utviklingen. Nye og mer fleksible mobilitetsløsninger blir lansert og det jobbes aktivt i mange norske byer med å gjøre de grønnere og mer levende. Som forsikringsbransje må vi tilpasse oss, utvikle grønnere produkter, tjenester og integrere disse på relevante plattformer som gjør mobilitetshverdagen bærekraftig og enkel for folk.

Det tradisjonelle bilholdet er i endring; utviklingen går fra å eie til å leie.

Enkle og fleksible mobilitetsløsninger dukker opp i takt med folks nye transportvaner og det har blitt mer vanlig å lease og abonnere på bil. Nye former for bilhold flytter ansvaret for å forsikre bilen fra privatpersoner til bedrifter, og flåtemarkedet er i vekst både på bedrifts- og privatmarkedet. Det dreier fokuset fra bilforsikring mot mobilitetsforsikring og vi vil se nye og tilpassede forsikringsprodukter og tjenester på dette området framover.

Cicero: Hvordan jobber dere for å holde dere i forkant av utviklingen innen mobilitet?

Engli: Når forsikring i større grad blir en integrert del av tjenesten så er det ikke lenger kunden selv, men tjenestetilbyderne som velger forsikringsselskap.  Gjennom partnere og eiere henter vi relevant markedsinnsikt for å forstå utviklingen og tempoet i mobilitetsmarkedet. Den erfaringen og kompetansen disse aktørene besitter er avgjørende for at vi skal forstå kundebehovene som driver denne utviklingen.

Vi har blant annet inngått et partnerskap med Fleks som tilbyr bilabonnement med forsikring, veihjelp, service og annet inkludert. Fleks er en fremoverlent partner som dekker et nytt behov i markedet ved å tilby et fleksibelt bilhold til de som abonnerer på bil. Sammen med Fleks forstår vi kundebehovet og kan utvikle og teste ut nye tjenester i markedet. På denne måten bygger vi nødvendige kapabiliteter for et flåtemarked i endring.

Oppkjøpet av bompengeselskapet Fjellinjen Utsteder, nå Fremtind Service, er et annet viktig grep vi har tatt. Mer enn 1,2 millioner kunder med en bompengebrikke i 1,7 millioner biler og tett samarbeid med to sterke eierbanker er et godt utgangspunkt for utvikling av nye mobilitetstjenester. Fremtind Service inngikk i 2021 en avtale med teknologiselskapet Norbit. Sammen skal de utforske ny teknologi for å kunne tilby tjenester for enklere betaling og ikke minst tryggere trafikk. Første samarbeidsprosjekt er en brikke med automatisk ulykkesvarsling. 

Tryg Forsikring

Cicero: Hva er deres perspektiver på mobilitetsutviklingen i Norge i dag, og hvordan ser dere påvirkningen for forsikringsbransjen generelt, og bilforsikring spesielt?

Terje Johnsen, direktør Enter Forsikring og bilkanalen, del av Tryg

Johnsen: Tryg og Enter ser på mobilitetsmarkedet som mennesker eller varer i bevegelse. Dette er et marked vi ser endrer seg, både gjennom menneskers adferd og utvikling av tjenester. El-sykler, sparkesykler mm. har hatt en kraftig vekst de siste årene, samtidig ser vi en utvikling av tjenester rundt bilhold. Sistnevnte er trender vi følger med på.

Bærekraftige valg og etterspørselen etter enkle og lett tilgjengelige biltjenester ser vi utvikler seg relativt raskt. Vi følger derfor nøye med på disse tjenestene, og er godt i gang med å utvikle tilpassede forsikringsløsninger. Vi er allerede i markedet med abonnementsløsninger, som vi har utviklet sammen med flere av våre partnere. Samtidig som vi ser utviklingen i markedet, tenker vi at tradisjonelle kanaler som salg og leasing fortsatt vil ha en dominerende plass.

Cicero: Hvordan jobber dere for å holde dere i forkant av utviklingen innen mobilitet?

Johnsen: I Tryg og Enter har vi etablert en egen mobilitetsenhet hvor vi samler kompetanse på tvers av selskapet. Den enheten jobber i all hovedsak med å utvikle dagens og morgendagens løsninger. Vi er også i en heldig situasjon med mange gode partnere i og rundt bilbransjen. Disse har vi tett dialog med, og utvikler produkter og konsepter sammen med leverandørene.

Selv om Norge er langt fremme på mange områder ser vi også med interesse på utviklingen i resten av verden.

Gjennom vår mobilitysatsing har vi opprettet en gruppe som følger trender og utvikling også utover Norges grenser. Telematikk og mer effektiv bruk av data er områder som er spennende å følge. Mobilitet er et av selskapets to viktigste områder i inneværende strategiperiode, og vi er godt i gang med å tilpasse oss utviklingen.


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt Helene.walstad@cicero.no