Private Banking på agendaen

Blant bankene som har satset på Private Banking finnes det få forskjeller, og konkurransen på feltet har vært tilnærmet ikke-eksisterende. Kan aktører som Nordnet bidra med å skape et marked og en konkurranse, eller ligger dette segmentet for langt unna bankenes uttalte verdier til at dette settes høyere på agendaen?

Private banking i et nøtteskall

Ekstra tjenester for de rike har lenge vært en praksis hos flere av landets banker, ofte som en del av programmet Private Banking. Informasjonen rundt dette ligger åpent, men ofte gjemt nederst på siden eller bak søkemotoren. Dette er ikke for alle, og det er bankene veldig klare over.

Dette er nok også bakgrunnen til at bankene i stor grad snakker om sine Private Banking-tilbud med kundene som kvalifiserer, og bruker svært få ressurser på å markedsføre disse tjenestene til de brede massene. Det ser dårlig ut å kreve gebyrer og avgifter i den ene enden, og deretter selge seg inn som banken for de som i manges øyne allerede har nok. Derfor har bankene i liten grad brukt dette som et konkurranseelement, men i stedet som en ekstra service til de kundene som genererer mest inntekt til banken.

Nordnet satser i nytt marked

Private Banking er en liten, men relativt separat del av bankenes virksomhet. Innen dette programmet settes vanlige banktjenester i passasjersetet, og fokus flyttes over på den ekstraordinære servicen bankene kan tilby. Her får kundene assistanse i alt fra formuesforvaltning og investeringsråd til reisebooking og tilgang til egne sosiale arrangementer. Ser vi på oversikten over bankenes medlemsfordeler kan vi til og med finne legehjelp og filantropisk sparring. Nettopp dette åpner døren for konkurrenter utenfor de tradisjonelle bankene. Når Nordnet, som allerede tilbyr et Private Banking-program, introduserer boliglån for de med stor formue beveger de seg lengre inn på bankenes territorier.

Dette er bare ett ekstra produkt, men spørsmålet er hvorvidt bankene har mulighet til å ta opp kampen dersom Nordnet, eller en annen aktør, lanserer en fullverdig satsing som inkluderer både bankenes fordeler, men også er villig til å strekke seg enda lengre.

Ønsker noen å gå “all inn” på private banking?

Hvor langt kan bankene strekke seg når enden på visen potensielt kan være et mareritt fra et markeds- og kommunikasjonsstandpunkt? I et land der vi fremdeles skryter av at kongen tok trikken for nærmere 50 år siden, og med banker som vil være forkjempere for likestilling og likebehandling, så virker Private Banking som en vanskelig balansegang. For andre aktører er ikke dette nødvendigvis et problem.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.solerod@cicero.no