Regnskapsføreren – En joker i SMB-kampen

Går vi fem år tilbake i tid var det mange som mente at regnskapsførerens rolle risikerte å bli utspilt med at teknologiutviklingen ville viske ut de tradisjonelle regnskapsføreroppgavene. Det er i ferd med å gå troll i ord, men samtidig ser vi endringer i regnskapsførerens rolle til å bli noe mer enn bare en som puncher fakturaer og utfører repetitive oppgaver.

En rolle i endring

Kodak er nok det mest kjente eksempelet på et selskap som ikke innså endringene den digitale tidsalderen medførte. Vi skal ikke sammenligne Kodak med regnskapsførerbransjen, men det er likevel noen paralleller som er interessante å snakke om. Den mest åpenbare er teknologiutviklingen blant regnskap- og ERP-leverandørene. Oppgaver som tidligere krevde manuell håndtering kan i dag gjøres automatisk, noe som utfordrer arbeidet regnskapsføreren tidligere har fått betalt for å gjennomføre. Mange regnskapsførere har nok tenkt dette for lengst, noen trenger mer modning og noen er nok ikke motivert for dette skiftet. Selv om enkelte repetitive og manuelle oppgaver vil bestå, så er det mye som tyder på at fremtidens regnskapsførere må være mer enn en tallpuncher for å unngå å få sitt eget Kodak-øyeblikk.

Rollen som sparringspartner

Mange bedrifter ser på regnskapsføreren som den mest betrodde og foretrukne sparringspartneren i dag.

Årsaken er nok flere, men regnskapsføreren har gjerne god kontroll på bedriftens økonomi og er samtidig en hjelpsom og omsorgsfull rådgiver når det kommer til offentlige frister, støtteordninger og andre administrative oppgaver en bedrift må håndtere. Gjort riktig, er dette oppskriften på å bygge tillit mellom bedrift og rådgiver.

Vi mener fremtidens regnskapsfører tar dette et skritt videre og utvider reportaret når det kommer til rådgivningen som tilbys. Dette vil potensielt være et skikkelig kinderegg for de som lykkes. De klarer å holde jobben og yrket relevant, de tar betalt for tjenestene de tilbyr og de bygger ytterligere tillit mellom regnskapsfører og kunde.

Kan utgjøre tungen på vektskålen

Det er flere årsaker til at denne dreiningen i regnskapsførerens rolle er interessant. Fra et bankperspektiv er det flere interessante aspekter, der SpareBank 1 med SR-Bank i spissen er en av foregangsfigurene gjennom SR-Bank Forretningspartner. Så skal det nevnes at SpareBank 1 Regnskapshuset er den største aktøren på markedet.

Over 410 000 av norske bedrifter bruker en regnskapsfører, og det finnes rundt 3 000 selskaper som tilbyr regnskapstjenester i Norge, så markedet er både stort og antakeligvis veldig differensiert. Vi mener dette markedet står ovenfor ytterligere konsolideringer og samarbeid i fremtiden. Det finnes mange grunner til at rådgiverne i bank ikke kan konkurrere med regnskapsførerne. Så “If you cant beat them, join them” er gjeldende og et samarbeid mellom bankene og regnskapsføreren utgjør en kraftig cocktail vi har god tro på i fremtiden.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.solerod@cicero.no