Digitalisering av forsikringsbransjen

Teknologi er stadig mer sentralt i alle deler av samfunnet, og alt fra produksjon og handel til trafikk og byutvikling blir digitalisert. De siste årene har digitaliseringen i forsikringsbransjen økt i rekordfart – så hvordan står det nå til i forsikringsbransjen?

Næringen henger etter globalt

Fremtreden av et raskt utviklende forsikringsøkosystem, sammen med forstyrrelsen av en global pandemi, har ført til et mer presset behov for forsikringsselskapene til å modernisere seg, samtidig som kundene har blitt mer vant til å henvende seg digitalt.

På et globalt nivå viser likevel den årlige studien ACORD Insurance Digital Maturity at mye arbeid innenfor digitalisering av forsikringsbransjen gjenstår. Studien har undersøkt 200 av de største forsikringsselskapene i verden og færre enn 25 prosent har virkelig digitalisert verdikjeden.

Det skal understrekes at den norske finansnæringen er langt fremme innenfor digitalisering og teknologi. Men det som er viktig å ta med seg fra studien er det tydelige skille på selskaper som faktisk utnytter teknologi til sin fordel, kontra de selskapene som henger etter på digitaliseringen.

Tre veier til suksess

Forsikringsselskaper som omfavner digitalisering for å skape nye teknologistyrte forretningsmodeller i hele organisasjonen klarer seg betydelig bedre enn andre i bransjen, noe som resulterer i forbedret verdiskapning.

Funnene fra studien indikerer en tydelig korrelasjon mellom såkalt digital modenhet og økt økonomisk fortjeneste. Tallene viser også at gapet mellom høyt digitaliserte forsikringsselskaper og de som henger etter har blitt større som følge av pandemien. Rapporten fremhever tre kritiske strategier digitaliserte forsikringsselskaper utnytter til sin fordel:

  1. «Forbrukerisering»: Forbrukere er blitt mer og mer vant til et digitalisert miljø med nettbaserte og appbaserte brukeropplevelser. Digitaliserte aktører er klar over dette nye skiftet i forholdet mellom forsikringsselskap og forbruker, og skreddersyr sine tjenester for å møte behovene til den digitale forbrukeren.
  2. Økosystemintegrasjon: Digitaliserte aktører er i stand til å integreres på tvers av det større forsikringsøkosystemet og er effektive til å håndtere den økende betydningen av partnerskap, allianser, tredjeparter og leverandørrelasjoner.
  3. Data og analyse: Digitaliserte aktører investerer i utviklingen av verktøy og teknologier for å sikre at data utnyttes på rett sted til rett tidspunkt.

Utviklingen av digitale løsninger må være kundedrevet og ses fra et forbrukerperspektiv. Og for å kunne forstå kunden avhenger det av data, teknologi, analyse og innsikt. Dette er en utfordring for mange, men skaper store muligheter for forsikringsselskapene som nyttiggjør seg av all dataen som er tilgjengelig for selskapene.

Et udekket kompetansenivå

I norsk finansnæring har mer bruk av åpne grensesnitt (API-er), skytjenester, maskinlæring og kunstig intelligens muliggjort for nye produkter og forretningsmodeller. Videre har også inntreden av ulike fintech- og insurtech-selskaper vært med på å påvirke den teknologiske utviklingen i næringen. Utviklingen skjer i et raskt tempo, så for å holde tritt med det digitale skiftet og for å holde seg konkurransedyktige i fremtiden trenger finansnæringen å hele tiden fylle opp glasset med teknologikompetanse.

Kompetansesjekken 2022 viser dessverre at tre fjerdedeler av den norske finansnæringen har et udekket kompetansebehov og at hele 88 prosent trenger mer kompetanse innen datateknologi. I det norske arbeidsmarkedet er det i tillegg knapphet på gode IT-ressurser, og dette kan skape en barriere for både innovasjon og gode digitale løsninger.

Samtidig har kåringer fra blant annet Universum vist at norske forsikringsselskaper ikke har vært foretrukket blant både arbeidstakere og studenter med IT-kompetanse. Her har vi derimot sett en endring den siste tiden, og det er liten tvil om at forsikringsselskapene i Norge har mer enn nok interessante prosjekter på gang til å tiltrekke seg kloke IT-hoder. Selv om enkelte banker synes å være et hestehode foran når det kommer attraktivitet, så tror vi mulighetene som ligger i teknologi, og hvordan dette kan påvirke hva og hvordan forsikringsselskapene tilbyr sine produkter og tjenester fremover, vil gjøre de til mer spennende arbeidsgivere i fremtiden.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt Helene.walstad@cicero.no