Mobilbanken har lenge vært en enkel speiling av nettbanken. Vi ser nå en utvikling hvor mobilbanken får en stadig viktigere posisjon blant forbrukerne – noe bankene anerkjenner. Denne rapporten gir verdifull forbrukerinnsikt , samtidig som vi kårer det vi mener er Norges beste mobilbank.

Formålet med rapporten er å bidra med et verdifullt  faktagrunnlag om kunders digitale forbrukeradferd med særlig fokus på mobilbanken som betjeningsflate ved å analysere løsningene som tilbys, presentere kundeinnsikt og bringe Ciceros perspektiver rundt funn og markedsutvikling.

Rapportens struktur

Rapporten er på godt over 70 sider og er inndelt i følgende hovedkapitler:

  • Kap. 1 Overblikket
  • Kap. 2 Test av mobilbanker
  • Kap. 3 Forbrukerinnsikt
  • Kap. 4 Fremtidsperspektivet
  • Kap. 5 Internasjonale Fintech-aktører

Cicero kårer Norges beste mobilbank

Gjennom å teste 16 mobilbanker ønsker vi i Cicero å gi bankene konstruktive innspill hva vi mener er fungerer bra, og hva som kan bli bedre. Dette gjør vi fra et objektivt ståsted, med en faktabasert tilnærming. Testingen er gjort i samråd med eksperter på tjenestedesign, UI og UX fra Ciceros eierselskap, Itera.

Disse bankene er med i kåringen av Norges beste mobilbank:

Danske Bank, DNB, Bulder Bank, Eika, Handelsbanken, Himla Banktjenester, Lunar, Nordea, Revolut, Sbanken, SpareBank 1, Sparebanken Sør, Sparebanken Møre, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest og Sparebanken Øst.

Sbanken har Norges beste mobilbank


Omfattende forbrukerinnsikt

Sammen med Norstat har vi gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse med 1000 respondenter som tar for seg følgende hovedtemaer:

  • Tilfredshet – hvor fornøyd er norske bankkunder med mobilbanken til sin hovedbank?
  • Generell bruk – hvor hyppig brukes mobilbanken til å løse ulike definerte oppgaver?
  • Viktigste egenskaper – Hvilke egenskaper mener brukerne er viktigst ved mobilbanken og hvordan opplever de at bankene løser de ulike oppgavene i sin mobilbank?
  • Ny funksjonalitet – I hvilken grad er norske forbrukere interessert i, og har kjennskap til nye innovative tilleggstjenester i mobilbanken, og i hvilken grad brukes de?

Fremtiden og fintech

Rapporten har også et omfattende fokus på den fremtidige utviklingen hvor vi presenterer våre perspektiver. I tillegg ser vi nærmere på en rekke internasonale fintech-aktører som er viktige å følge med på – og hente inspirasjon fra – som for eksempel Klarna.

Vi er overbevist om at rapporten gir deg et innsiktsbasert underlag til diskusjoner om strategiske og forretningsmessige prioriteringer.


This image has an empty alt attribute; its file name is Portrett-Petter-Nybakk-150x150.jpg

Rapportserien Under lupen gir innsikt i høyaktuelle temaer innen finansbransjen. I forrige utgave så vi nærmere på SMB-markedet.

For mer informasjon og tilbud på komplett rapport, ta kontakt med Petter Nybakk: petter.nybakk@cicero.no eller +47 481 20 645.