Rapport om mobilbanker i Norge

Mobilbanken har lenge vært en enkel speiling av nettbanken. Vi ser nå en utvikling hvor mobilbanken får en stadig viktigere posisjon blant forbrukerne – noe bankene anerkjenner. Denne rapporten gir verdifull forbrukerinnsikt , samtidig som vi kårer det vi mener er Norges beste mobilbank.

Formålet med rapporten er å bidra med et verdifullt  faktagrunnlag om kunders digitale forbrukeradferd med særlig fokus på mobilbanken som betjeningsflate ved å analysere løsningene som tilbys, presentere kundeinnsikt og bringe Ciceros perspektiver rundt funn og markedsutvikling.

Rapportens struktur

Rapporten er på godt over 70 sider og er inndelt i følgende hovedkapitler:

  • Kap. 1 Overblikket
  • Kap. 2 Test av mobilbanker
  • Kap. 3 Forbrukerinnsikt
  • Kap. 4 Fremtidsperspektivet
  • Kap. 5 Internasjonale Fintech-aktører

Cicero kårer Norges beste mobilbank

Gjennom å teste 16 mobilbanker ønsker vi i Cicero å gi bankene konstruktive innspill hva vi mener er fungerer bra, og hva som kan bli bedre. Dette gjør vi fra et objektivt ståsted, med en faktabasert tilnærming. Testingen er gjort i samråd med eksperter på tjenestedesign, UI og UX fra Ciceros eierselskap, Itera.

Disse bankene er med i kåringen av Norges beste mobilbank:

Danske Bank, DNB, Bulder Bank, Eika, Handelsbanken, Himla Banktjenester, Lunar, Nordea, Revolut, Sbanken, SpareBank 1, Sparebanken Sør, Sparebanken Møre, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest og Sparebanken Øst.

Les mer: Sbanken har Norges beste mobilbank


Omfattende forbrukerinnsikt

Sammen med Norstat har vi gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse med 1000 respondenter som tar for seg følgende hovedtemaer:

  • Tilfredshet – hvor fornøyd er norske bankkunder med mobilbanken til sin hovedbank?
  • Generell bruk – hvor hyppig brukes mobilbanken til å løse ulike definerte oppgaver?
  • Viktigste egenskaper – Hvilke egenskaper mener brukerne er viktigst ved mobilbanken og hvordan opplever de at bankene løser de ulike oppgavene i sin mobilbank?
  • Ny funksjonalitet – I hvilken grad er norske forbrukere interessert i, og har kjennskap til nye innovative tilleggstjenester i mobilbanken, og i hvilken grad brukes de?

Fremtiden og fintech

Rapporten har også et omfattende fokus på den fremtidige utviklingen hvor vi presenterer våre perspektiver. I tillegg ser vi nærmere på en rekke internasonale fintech-aktører som er viktige å følge med på – og hente inspirasjon fra – som for eksempel Klarna.

Vi er overbevist om at rapporten gir deg et innsiktsbasert underlag til diskusjoner om strategiske og forretningsmessige prioriteringer.


Rapportserien Under lupen gir innsikt i høyaktuelle temaer innen finansbransjen. I forrige utgave så vi nærmere på SMB-markedet.

For mer informasjon og tilbud på komplett rapport, ta kontakt med Petter Nybakk: petter.nybakk@cicero.no eller +47 481 20 645.