Omfattende innsikt i SMB-markedet og bankbransjen

Under lupen: SMB

Rapportserien Under lupen gir innsikt i høyaktuelle temaer innen finansbransjen. I forrige utgave så vi nærmere på PSD2, i denne utgaven retter vi fokuset mot SMB-markedet.

Denne rapporten går i dybden på SMB-markedet fordi små og mellomstore bedrifter er kritiske for fremtidig verdiskapning i Norge. SMB-segmentet har lenge vært lavt prioritert av bankene. 2020-tallet blir tiåret hvor bankene ønsker å snu. Det er samtidig tiåret hvor regnskapsleverandørene og utvalgte fintech-selskaper virkelig begynner å få fotfeste.

Vi har, sammen med Norstat, gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse med 1000 SMB-respondenter for å forstå drivere, behov og utfordringer som kjennetegner disse kundene. Undersøkelsen dekker følgende hovedtemaer:

  • Bruk av bankhvordan bruker SMBer bankens produkter og tjenester, og hvor viktig er rådgivning?
  • Behov og ønskerhvilke utfordringer og behov har SMBer innen bank og økonomistyring?
  • Drivere hvordan oppleveles prosessen med å bytte bank og hvilke faktorer får kundene til å bytte?
  • Holdninger hvor interessert er SMBer i heldigitale bank-satsninger og chatbots, og hvilke holdninger har de til bærekraft?

Formålet med rapporten er å bidra med verdifull faktagrunnlag om SMB-markedet i bankbransjen ved å analysere konkurransesituasjonen, fremlegge unik kundeinnsikt og bringe Ciceros perspektiver rundt funn og markedsutvikling.


For mer informasjon og tilbud på komplett rapport, ta kontakt med Petter Nybakk: petter.nybakk@cicero.no eller +47 481 20 645.