Month: January 2018

PSD2, slipp deg fri

Innen 13. januar i år skal alle medlemslandene i EU ha gjennomført direktivet i nasjonal rett.  Så hva skjer etter at PSD2 har blitt innført? Espen Einn, CEO i Payr, deler sine tanker for 2018