Month: February 2019

Interaksjon skaper relasjon

Hvordan kan forsikringsaktører skape flere kontaktpunkter med sine kunder gjennom hele kundelivsløpet?