Month: January 2019

Forsikringsbransjen henger etter

Hva gjør norske selskap for å tilpasse seg globale trender innen forsikring?

2018 – handlingens år

2018 har vært et begivenhetsrikt år i bankbransjen og vi forventer intet mindre av 2019. Et år vi fortsatt tror de norske bankene kan føle seg trygge i sine posisjoner.