Forsikringsbransjen henger etter

Hva gjør norske selskap for å tilpasse seg globale trender innen forsikring?

Open Insurance
Open Banking er et tilbakevendende tema i bankbransjen. Det dukker stadig opp nye initiativer som legger til rette for at kunder i stor grad kan forme sine egne banktjenester og eksperimentere med åpne APIer. Dels fordi det gir nytteverdi til både bank og kunde, dels fordi PSD2-regelverket krever åpenhet. Så hva med forsikringsbransjen? Initiativene er her langt færre og det foreligger heller ikke direktiver som tvinger frem handling.

Vi ser til Kina
Globalt finnes det aktører som utforsker Open Insurance. Ser vi til Østen og Kina finner vi eksempler på aktører som Ping An og AXA. Kinesiske brukere har kanskje en annen appetitt og vilje til å dele persondata, men nytteverdien det kan gi for sluttbrukerne er uansett interessant. AXA har eksempelvis integrert sin reiseforsikring i en reise-app tilhørende et annet selskap, ved å gi tilgang til sine APIer. Kundene har dermed mulighet til å bestille reise og tilpasset forsikring i samme løsning.

I Norge har de fleste reiseforsikring med helårsdekning som løper fra år til år. Behovet for dette kan derfor virke begrenset i dag, men økningen av digitale kjøp åpner opp for en sømløs og interaktiv forsikringsprosess. Hva med tilpasset husforsikring når kjøpskontrakten signeres eller en skreddersydd forsikring på en eksklusiv klokke bestilt på nett?

Norske initativ – venter vi forgjeves?
Vi venter i spenning på norske initiativ. I bankbransjen pågår et omfattende arbeid blant bankene for å være i forkant av ikrafttredelsen av PSD2-regelverket. Vi har ikke sett noen banker åpne helt og fullt enda, men vi forventer at enkelte aktører vil tilby en rekke APIer som treffer bredere enn betalingstjenester, deriblant forsikringsprodukter. Kanskje kan Fremtind være en drivende kraft når det kommer til åpenhet og deling av data fremover. Eierselskapene leder an i PSD2-toget og Fremtind mobiliserer seg for et økosystem i hurtig endring.

Spinn-appen til SpareBank 1 er gjenstand for stadige utbedringer. Siden i høst har de jobbet med realiseringen av et nytt dataintensivt system for hendelser fra ulike sensorer. Det er ikke godt å vite hvordan løsningen vil se ut, men det er liten tvil om at datainnsamling og utnyttelse av denne vil være førende.

Mange vil hevde at den teknologiske utviklingen i forsikringsbransjen ligger flere år bak bankbransjen, og vi ser ingen tegn til at gapet vil bli mindre.

Mange vil hevde at den teknologiske utviklingen i forsikringsbransjen ligger flere år bak bankbransjen, og vi ser ingen tegn til at gapet vil bli mindre. Når forretningsmodeller går upåvirket hen er det kanskje ikke nødvendig med endring. Vi mener likevel at det ligger mye uutnyttet verdi for forsikringsselskapene og sluttbrukere med et bredere verdenssyn.

Skrevet av Petter Nybakk

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt på e-post stefan.astroza@cicero.no