Month: April 2019

Det hjelper å prute

Norske bankers rentebetingelser på lån har atter igjen havnet på agendaen etter at Norges Bank hevet renten.

Krydder i betalingskampen

Apple utvider tjenestespekteret og lanserer Apple Card med tilhørende vennebetaling. Tjenesten ønskes velkommen i Norge, selv om det er uklart når den blir tilgjengelig utenfor USA.

De store blir større

Distribusjonsavtalen mellom Gjensidige og Nordea trådte nylig i kraft og føyer seg inn i rekken av liknende avtaler det siste året.