Det hjelper å prute

Norske bankers rentebetingelser på lån har atter igjen havnet på agendaen etter at Norges Bank hevet renten.Vår undersøkelse viser at de fleste bankene velger å prise individuelt. Er det lurt i det lange løp eller er det bare slik det er?

Fast vs. individuell prising  
Norske banker formidler informasjon om rentesatser på egne nettsider og Finansportalen.no, og vi burde i utgangspunktet være beroliget med at rentene vi oppdriver der er de beste bankene kan tilby. Men er det slik? Nei.

Mange banker opererer med individuell prising, og flere er åpne på at de gjør det. Begrunnelsen er ofte at hver kunde er unik og at ulike risikoelementer gjør at kunder må prises forskjellig. Den ufiltrerte sannheten er at det er kundene som klager og maser på renten som får gode betingelser. Vår hypotese er at bankene ikke tilbyr kundene lavere pris enn prislisten med mindre de faktisk spør om det. Vi stiller oss spørsmålet om hvorvidt dette er rettferdig og om det er et bærekraftig konsept for bankene på lang sikt?

Vi har tatt kontakt med enkelte Eika-banker og banker i SpareBank 1-alliansen, og disse priser individuelt uten at dette nødvendigvis er representativt for hele alliansen

For få kunder sjekker rentene  
Ferske tall fra Forbrukerrådet viser at kun 21 prosent av respondentene flyttet eller reforhandlet boliglån i 2018. Enda mer interessant er det at 30 prosent svarte at de sparte mellom 5 000 og 20 000 kroner på å bytte eller forhandle banktjenester. Rentenivået blant norske banker varierer, men vår hypotese er ikke mindre styrket av disse tallene.

En bjørne(bank)tjeneste?  
Bankene gjør seg selv en slags bjørnetjeneste når de mer eller mindre legger opp til at kundene skal ta kontakt for å klage på renten og det virker som at de ikke har fått kjenne nok på dette trykket enda i og med at kun 21 prosent reforhandler eller bytter. For folk flest lar boliglånet bare skure og gå. Man skulle trodd at nordmenn var et rentesensitivt folkeslag og til enhver tid opptatt av å ha den billigste renten på markedet. Forskjellen mellom høy og lav boliglånsrente kan tross alt gi både hundrelapper og tusenlapper ekstra å rutte med hver måned.

Erfaringsmessig gir rentehevinger mange en nødvendig dytt for å kontakte banken sin. Med tanke på at Norges Bank nylig satte opp styringsrenten for andre gang på et halvt år så kan vi kanskje se en storm i henvendelser om boliglånsrenter. Sbanken og BN Bank opplever god vekst i disse dager som i stor grad kan tilordnes det at de er prisledende på flere typer lån, men vi tror også at kunden liker forutsigbarheten de utviser. Tiden vil vise om den gjengse bankkunden får et annet forhold til sin boliglånsrente i årene som kommer. En ting er likevel sikkert. I en tid der flere aktører skal digitaliseres og kunder skal være selvbetjent, så passer det ikke godt inn med kunder som ringer inn for å prute på prisen hvert år.

Skrevet av Petter Nybakk (petter.nybakk@cicero.no)

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt på e-post stefan.astroza@cicero.no