Stort gap mellom de beste og verste

Kjøpsløsningene for boligforsikring med innbo varierer stort 

Finans Norges undersøkelse om forbruker- og finanstrender fra 2018 viser at boligforsikring blir kjøpt av kun 19 prosent av respondentene som kjøper forsikring på nett – noe som står i sterk kontrast til reise- og bilforsikring som blir kjøpt av nært halvparten. På bakgrunn av dette ønsket vi å foreta oss en benchmark av forsikringsselskapenes kjøpsløsninger for å se vi hvorvidt brukervennlighet var i fokus og hvor stor variasjon i kvalitet det var blant tilbyderne i markedet. Resultatet viser et stort gap mellom de beste og verste.

Vi utroper If, Eika og Storebrand til testens vinnere, mens Codan, Nemi og Landkreditt henger langt bak.  

I selve analysen har vi hatt «forbrukerbrillene» på og vurdert hvor enkelt det er å kjøpe boligforsikring med innbo i aktørenes kjøpsløsninger – på desktop og mobil. Aktørenes kjøpsløsninger har blitt vurdert langs tre dimensjoner; hvor god informasjon løsningen gir, hvor funksjonell den er og designet på løsningen.

En nærmere beskrivelse på hva vurdering i hver enkelt dimensjon innbefatter: 

  • Informasjon: hvor enkelt er det å forstå begrepene og spørsmålene som stilles, hvorvidt det er mulig å sammenligne dekninger, om chat er tilgjengelig i løsningen, nedbrytning av prisen og om kunden kan lagre tilbudet
  • Funksjonalitet: hvor mange aktive valg løsningen krever av kunden, hvorvidt løsningen innhenter boliginformasjon automatisk fra offentlige registre, om boligforsikring og innbo kan kjøpes i samme løsning og hvor enkelt det er å gjøre endringer på kjøpet
  • Design: vurdering av løsningens visuelle uttrykk, hvor enkelt det er å forstå forskjell på dekninger og hvorvidt løsningen er tilpasset mobile flater

En sammenstilling av analysen finner du her: Benchmark kjøpsløsninger boligforsikring april 2019

Oppsummert vurdering av kjøpsløsninger for boligforsikring med innbo

Er boligforsikring for komplekst?
Mange vegrer seg nok for å kjøpe forsikring på nett fordi de syntes det er vanskelig å navigere seg rundt i løsninger preget av «stammespråk». De sitter heller ikke nødvendigvis med informasjonen som trengs, eller lurer på om de bør velge standard eller topp dekning.

En god kjøpsløsning skal i stor grad kunne eliminere alle former for usikkerhet gjennom å veilede kunden i løsningen, det være seg med behjelpelige forklaringer eller lett tilgjengelig chattetjeneste.

Aktørenes kjøpsløsninger er nokså like i form, enten det er bil- eller boligforsikring kunden kjøper. Det som derimot skiller boligforsikring fra andre forsikringstyper er antall inputfelt som må fylles ut. For å kartlegge risikoen er det nødvendig å stille spørsmål om kunden og forsikringsobjektet, men det er likevel interessant å se at antall inputfelt varierer mellom 13 og 31 for å kartlegge den samme risikoen. Alt i alt er nok ikke kjøpsløsningene for vanskelige, men noen er for lange.

Vi tror at konverteringsraten for flere av kjøpsløsningene er lav og etterlyser mer fokus på brukervennlige kjøpsløsninger. For det som mangler i flere av kjøpsløsningene vi har vurdert – er nettopp brukervennlighet.

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt på e-post stefan.astroza@cicero.no