De store blir større

Distribusjonsavtalen mellom Gjensidige og Nordea trådte nylig i kraft og føyer seg inn i rekken av liknende avtaler det siste året.

2018 – året for partnerskap og samarbeid
Med distribusjonsavtalen mellom Gjensidige Forsikring og Nordea på plass er nesten ringen sluttet og alle de største forsikringsselskapene i Norge, bortsett fra If, har inngått en form for distribusjonssamarbeid det siste året. Danske Bank og Tryg har en liknende avtale på forsikring, mens den mer omtalte fusjonen mellom DNB og SpareBank 1 Forsikring har kulminert i Fremtind. Sistnevnte omhandler ikke distribusjon, men heller det å bygge en forsikringsgigant som skal være ledende på forsikringsløsninger for en ny tid. Uansett – de store blir større.

Vi ser likevel klare utfordringer ved det å lykkes med et distribusjonssamarbeid mellom en bank og et forsikringsselskap. Det kan være krevende å definere insentiver som motiverer til kryssalg og det å føle eierskap til et annet selskap. Hva får man igjen som Nordea-rådgiver hvis man selger inn forsikring fra Gjensidige til en kunde? I tillegg er det kanskje ikke forsikring som har høyest prioritet når man har salgskrav på en rekke bankprodukter.

Hva med utfordrerne
Mens de store selskapene inngår samarbeid for å styrke distribusjonen, er det interessant at Frende, som vekstvinner i privatmarkedet, har lykkes med en  kombinasjon av digital og fysisk betjening. I tillegg til bred distribusjon via en rekke sparebanker har Frende klart å opprettholde høy kundevekst over tid via et landsdekkende nettverk av franchisetakere.

Forsikringsselskapet har fått et godt fotfeste i bransjen de siste årene gjennom en imponerende utvikling i markedsandeler, som ikke har gått på bekostning av kundetilfredsheten. Snarere tvert imot. Frende var ifølge EPSIs kundetilfredshetsindeks for 2018 i teten og langt over bransjegjennomsnittet.

Konkurransen i forsikringsmarkedet gjør at inngangsbarrierene for nyetableringer, det være seg nasjonale eller utenlandske, tiltar i styrke.

Konkurransen tilspisser seg
En ting er sikkert. Konkurransen i forsikringsmarkedet gjør at inngangsbarrierene for nyetableringer, det være seg nasjonale eller utenlandske, tiltar i styrke. Mens bankmarkedet preges av konkurranse fra nye aktører som angriper bankenes verdikjede fra ulike hold, er det lite som tyder på at denne bølgen treffer forsikringsbransjen med det første. Etter flere år med nyetableringer i forsikringsmarkedet er samarbeid og konsolidering betegnende for konkurransesituasjonen. Det er åpenbart at markedslederne har stødige posisjoner, og at det lønner seg å være stor, men vi forventer at enkelte mindre aktører vil fortsette å spise markedsandeler.

Skrevet av Petter Nybakk (petter.nybakk@cicero.no)

Nysgjerrig på våre synspunkter og analyser? Vi blir glade for å høre fra deg! Ta kontakt på e-post stefan.astroza@cicero.no