Month: March 2018

IoT representerer en helt ny måte å tenke forsikring

Skadeforebyggende arbeid er ikke bare et viktig samfunnsansvar som forsikringsselskapene har, men også en gyllen mulighet til å øke interaksjonen med kundene.

De etablerte spillerne leder an i innovasjonstoget

Det diskuteres mye rundt hvilken rolle tradisjonelle banker skal spille i et fremtidig økosystem der smidige nisjeaktører og globale teknologiselskaper ventes å angripe deler av verdikjeden. Foreløpig er det de etablerte bankene som leder an utviklingen.