De etablerte spillerne leder an i innovasjonstoget

Det diskuteres mye rundt hvilken rolle tradisjonelle banker skal spille i et fremtidig økosystem der smidige nisjeaktører og globale teknologiselskaper ventes å angripe deler av verdikjeden. Foreløpig er det de etablerte bankene som leder an utviklingen.

Fremveksten av digitale løsninger har endret hvordan kundene bruker banktjenester. I kjølvannet av digitaliseringsbølgen ser vi en tydelig trend der mange finansaktører ønsker å styrke sin tilstedeværelse og tilgjengelighet.

Utover lanseringen av nye hjemmesider, der fokuset dreies fra et tradisjonelt produktfokus til å sentrere seg rundt viktige livshendelser, er DNBs nye løsning for bruktbilhandel og Gjensidiges løsning for boligsalg eksempler på hvordan aktørene utvikler sømløse tjenester som bygger på enkelhet. En bolig- eller bilhandel kan oppleves som kompleks og tidkrevende og mange forbrukere har et stort behov for råd og bistand underveis. Både DNB og Gjensidige demonstrer nå hvordan de skal bruke digitale løsninger til å øke tilstedeværelsen ved utvalgte livshendelser.

Det diskuteres mye rundt hvilken rolle tradisjonelle banker skal spille i et fremtidig økosystem der smidige nisjeaktører og globale teknologiselskaper ventes å angripe deler av verdikjeden. Aktørene i norsk finansnæring er ikke immune mot ny ekstern konkurranse, men med vissheten om den overhengende faren for å bli «disruptert», er det foreløpig de tradisjonelle spillerne som leder an i innovasjonstoget – noe SpareBank 1s nyeste løsning, “Konto på tvers”, er et godt eksempel på. De etablerte bankene driver innovasjon fra innsiden gjennom helhetlig tenkning og vel vitende om at deres tjenester spiller en kritisk samfunnsrolle.