Færre kunder flytter og reforhandler forsikringer

I dagens marked er det utfordrende å få kundene til å flytte på seg. Foreløpig er det ingen aktører som har klart å knekke koden som gjør forsikring enkelt og mer tilgjengelig

Færre kunder bytter og reforhandler sine forsikringer viser Forbrukerrådets årlige bytteundersøkelse. Blant de som ikke flytter sine forsikringer oppgir halvparten at de er fornøyde med betingelsene hos eksisterende leverandør. Videre oppgir en av fem at de ikke tror at det er så mye å spare på å flytte forsikringene. I dagens marked er det utfordrende å få kundene til å flytte på seg. Mange aktører nyter godt av lav kundemobilitet, mens det har vist seg å bli skjebnesvangert for andre. Pris er fremdeles den viktigste bytteårsaken, men fremover forventer vi at elementer innen produktbildet vil få en større betydning i arbeidet med å overbevise kundene om å bytte leverandør.

Fremveksten av anbudstjenester som Finansportalen bidrar til å tilrettelegge for økt konkurranse. Selv om kjennskapen og bruken av denne type tjeneste øker, er det fortsatt en stor andel av kundene som velger å ikke sjekke forsikringene sine. Kjøpsprosessen i dagens forsikringsmarkedet er tidkrevende – uavhengig av kanal – og for mange oppleves forsikring som komplisert. For særlig de yngste kundene med liten kunnskap om personlig økonomi kan det være særdeles utfordrende å navigere i et komplekst forsikringslandskap preget av «stammespråk». Foreløpig er det ingen aktører som har klart å knekke koden som gjør forsikring enkelt og mer tilgjengelig.

Internasjonalt ser vi flere eksempler på aktører som bygger kundesentriske forretningsmodeller uten å ta hensyn til hvordan tjenestene tradisjonelt blir distribuert og kommunisert til markedet. Det er ikke overraskende at denne utviklingen foregår på digitale flater og i første omgang rettes mot de yngste kundene. I bankverdenen viser mange banker en vilje til å samarbeide og dele informasjon med tredjeparter utover det PSD2 krever. På sikt forventer vi at denne samarbeidskulturen også vil treffe forsikringsmarkedet – og ikke bare i form av konsolideringer av strategisk karakter for å sikre høy premievekst.

Kilde graf: Forbrukerrådet/Finansportalens Bytteundersøkelse. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar TNS / Norsk Gallup

Ta kontakt med Elisabeth Solberg for mer informasjon om markedsinnsikt og analyser på e-post elisabeth.solberg@cicero.no.