Kun fem prosent av boliglånskundene byttet bank i 2017

Kombinert med at produktbildet til de ulike aktørene blir mer og mer likt – er det desto mer krevende for kunden å forstå hvilke reelle fordeler de vil oppnå ved å bytte bank uten at pris legges til grunn som det eneste vurderingskriteriet.

Nibor brukes ofte som begrunnelse i forbindelse med bankenes renteendringer. Til tross for en rekordlav Nibor i fjor høst uteble rentekampen som media hadde sett for seg. Danske Bank annonserte et rentekutt som viste seg å ikke gjelde for massemarkedet, og enkelte mindre aktører fulgte etter – de fleste med krav om medlemskap eller produktpakker. Selv om de fleste bankene tilsynelatende sitter på gjerdet foregår det individuell prising og kampen om de mest prissensitive kundene er tøff.

Bankkundene er stort sett godt fornøyd med nåværende leverandør og betingelser. Eksisterende kundeprogram med krav om produktpakke utgjør en byttebarriere, viser Forbrukerrådets årlige bytteundersøkelse. I et marked hvor kundene stort sett er fornøyde med eksisterende betingelser eller føler seg «låst» er det utfordrende å få kundene til å flytte på seg. Bankbransjen er et relativt homogent marked der pris fortsatt anses som det viktigste konkurranseparameteret. Kombinert med at produktbildet til de ulike aktørene blir mer og mer likt – er det desto mer krevende for kunden å forstå hvilke reelle fordeler de vil oppnå ved å bytte bank uten at pris legges til grunn som det eneste vurderingskriteriet.

Denne måneden har Finanstilsynet gitt Sandnes Sparebank tillatelse til å innføre kundeutbytte som den andre banken i Norge. Det blir interessant å følge erfaringene som Sandnes Sparebank og SpareBank 1 Østlandet gjør seg opp med dette tiltaket – og om andre banker vil følge etter. I dagens marked hvor konkurranseintensiteten er høy og tiltakende, blir det desto viktigere å implementere tiltak som tydeliggjør hva som gjør den enkelte bank unik.

Kilde graf: Forbrukerrådet/Finansportalens Bytteundersøkelse. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Kantar TNS / Norsk Gallup.

Ta kontakt med Stefan Astroza for mer informasjon om markedsinnsikt og analyser på e-post stefan.astroza@cicero.no.