IoT representerer en helt ny måte å tenke forsikring

Skadeforebyggende arbeid er ikke bare et viktig samfunnsansvar som forsikringsselskapene har, men også en gyllen mulighet til å øke interaksjonen med kundene.

Proaktivitet er en viktig driver for kundetilfredshet. Skadeforebyggende arbeid er ikke bare et viktig samfunnsansvar som forsikringsselskapene har, men også en gyllen mulighet til å øke interaksjonen med kundene. Ved å koble eksisterende kundedata med annen tilgjengelig data kan forsikringsselskapene styrke sitt skadeforebyggende arbeid.

Mange aktører varsler i dag om flom og uvær ved bruk av massemedier og SMS-varsling, mens det ligger et stort uutnyttet potensiale i å bruke kundedata til å varsle i realtid. Kunder på reise kan få et varsel om de beveger seg inn i et geografisk område med mange lommetyver eller hytteeiere med hytte i områder med sprengkulde kan få varsel og råd om hvordan unngå frostskader.

Mangelfull vedlikehold av boligens rørledninger er en stor årsak til økningen i antall vannskader, for å nevne et eksempel. IoT-teknologi  og mulighetene det gir representerer en helt ny måte å tenke forsikring på der sensorteknologi kan lette selskapets skadeforebyggende arbeid samtidig som det øker kundeinteraksjonen. Neos, et britisk forsikringsselskap, tilbyr husforsikring som baseres på smart teknologi. Kundens bolig utstyres med røykvarslere, kameraer, bevegelses- og  lekkasjesensorer. Når en skade oppstår blir kunde varslet via en app og en døgnåpen vaktsentral sender ut reparatører for å rette problemer. For hus- og hytteeiere tror vi det vil ha stor nytteverdi å få varsel om at vannrørene er i ferd med å få frostskader før skaden har inntruffet. I et marked hvor kundene ønsker mer oppfølging fra forsikringsselskapet er det overraskende at kun få aktører har tatt i bruk denne type teknologi i Norge.

Ta kontakt med Elisabeth Solberg for mer informasjon om markedsinnsikt og analyser på e-post elisabeth.solberg@cicero.no.