Hvem tar hovedrollen som plattformaggregator i bank-Norge?

Flere aktører ønsker å spille en hovedrolle i fremtidens PSD2-landskap – vi tror Vipps har et godt utgangspunkt for å ta en solid posisjon.

Tradisjonelle selskapers mangel på smidighet og manglende vilje til samarbeid er de største utfordringene fintechselskaper støter på når de ser etter samarbeidspartner, i følge Capgeminis nye World Fintech Report 2018. Vi mener Norge og Norden leder an i en annen, og riktigere, retning.

Nordiske storbanker og nystartede fintechs både uttrykker og viser at samarbeid er nøkkelen til fremtidig suksess. Nordea er blant aktørene som ønsker å spille en hovedrolle i fremtidens PSD2-landskap og skal rulle ut Tinks teknologi i mobilbanken. Vipps sier de jobber med å lansere en saldotjeneste i appen og har tidligere uttalt at de ønsker å bygge en markedsplass à la WeChat. Oppstartsselskaper som Spiff, Payr og andre har inngått strategiske samarbeidsavtaler med de etablerte.

I løpet av året forventer vi å se  flere aktørers forsøk på å  lage horisontale plattformer som gir brukeren oversikt over kontoforhold på tvers av banker, og som leverer nye tjenester på toppen av dette. I et relativt homogent bankmarked vil et slikt økosystem gi kunder større grad av transparens og valgfrihet og dermed tvinge frem at bankene må gjøre seg mer attraktive for å holde på sine kunder. Når støvet har lagt seg tror vi markedet vil være modent for en konsolidering og at det vil stå igjen én eller noen få dominerende plattformer. Og vi tror det er de store etablerte som vinner. Med en stor brukermasse, en etablert merkevare og «hele» bank-Norge i ryggen tror vi Vipps har det beste utgangspunktet for å bli en «one stop shop» for banktjenester – selv når mulige konkurrenter er globale tech-mastodonter og internasjonale storbanker. Og vi tror Vipps vil dra nytte av dynamisk samarbeid med ulike startups på veien mot videre suksess.

Ta kontakt med Stefan Astroza for mer informasjon om markedsinnsikt og analyser på e-post stefan.astroza@cicero.no.