Teknologi i et nytt lys?

I mange år har digital-messen SXSW i Texas vært mest kjent for sin tech-eufori og hyllest til alt som er nytt. I år var det annerledes. Dette ble fulgt opp med en mer alvorspreget agenda og diskusjon på «Finansnæringens Dag». Og mediene har i samme periode fylt avisspaltene med historier om brudd på personvern, big-data analyser på avveie, Mark Zuckerberg-høring i Sentatet i USA og tenkologi-perspektiv vi ikke er så vant til å lese om. Er vårt syn på teknologi og alle dets muligheter i ferd med å endres?

The dark side of tech
SXSW er langt mer enn en teknologi-messe. Fokus er også på musikk, kunst, politikk og samfunn. Det var de to siste temaene som fikk mest plass i år. Elon Musk snakket om kunstig intelligens, Melinda Gates snakket om kvinnekamp & metoo, London-ordfører Sadiq Khan snakket om likeverd og respekt. Vår egen Kronprins Håkon snakket varmt om viktigheten av å bry seg og bidra til å gjøre verden litt bedre. Alle var enig om at teknologi er avgjørende for at vi skal nå FNs bærekraftsmål, men teknologioptimismen er likevel tydelig svekket; Cambrigde Analytica og Facebook-opprøret ble diskutert i pauser, Russlands påvirkning på president-valget i USA ble hyppig kommentert fra scenen, problematiske dilemmaer med selvkjørende biler ble forsterket av et dødsfall forårsaket av en selvkjørende Uber-bil, og utallige skrekkeksempler om bruk av kunstig intelligens fra Kina ble trukket frem. Oppsummert kan vi si at «the dark side of tech» fikk en tydeligere stemme enn noen gang tidligere.

Finansnæringen som navet i samfunnshjulet
Tema på Finansnæringens dag 2018 var «Innenfor Utenfor». Fra programmet kunne vi lese: «Vi ser globale og lokale trender som kan skape økte forskjeller og store utfordringer for enkelte målgrupper». De aller fleste av talerne snakket engasjert om samfunnsutfordringene og hvilken viktig rolle finansnæringen har. Store ord ble brukt og flere talere beskrev næringen som «navet» i samfunnshjulet. Dilemmaer omkring menneske og maskin ble viet en hel bolk med ulike foredrag. Problemstillinger rundt automatisering ble konsentrert omkring tap av arbeidsplasser. Og digitalt utenforskap ble diskutert uten klare konklusjoner eller visjoner. Teknologiens rolle og ansvar var mer underordnet, delvis forklart med vårt tillitbaserte samfunn.

Bankbransjens rolle
Vi vet at alle nordiske banker jobber intenst og målrettet med alle sider av teknologi. Dette inkluderer å forenkle kjernesystemer, automatisere arbeidsprosesser samt utvikle nye metoder for risikovurdering, kundeseleksjon og kundebetjening. Flere banker nærmer seg nå heldigitale løsninger som krever liten involvering fra ansatte og som dermed minimerer kostnaden for å ta om bord nye kunder.

Bankbransjens utfordringer blir derfor ikke begrenset til kjente problemstillinger omkring kredittskåring, personvern og bruk av kunstig intelligens. En bransje som har så mange fordeler av digitalisering må også være sitt ansvar bevisst på potensielle negative effekter. Jeg er sikker på at vi gjennom 2018 vil være tjent med å øke bransjens fokus på «the dark side of tech». Ikke fordi teknologi er noe negativt i seg selv, men fordi teknologi brukt på feil måte vil få store og uante konsekvenser. Skal man være navet i hjulet, må man sørge for at hjulet triller rett vei.

PS: har du husket å sjekke om netttopp du er innvolvert i Cambrigde Analytica-skandalen? Du skal i så fall ha fått beskjed fra Facebook. Kanskje…

Av Kristian Enger, konserndirektør i Itera

kristian.enger@itera.no