Nye distribusjonsmodeller for forsikringsbransjen

Delingsøkonomien og API-økonomiens betydning for forsikringsaktører

Delingsøkonomien representerer et nytt marked for forsikringsselskapene. Tryg i Danmark spår at de i løpet av de neste fem årene kan tjene én milliard på delingsøkonomien i Norden og som på litt over et år inngått samarbeid med 25 ulike delingstjenester. I Norge er det flere eksempler på forsikringsselskaper som leverer forsikringer i samarbeid med aktører innen delingsøkonomien. If, som var først ute med å inngå slike samarbeid, har nylig inngått samarbeid med bildelingstjenesten Hyre, som har med seg Møller Mobility Group som strategisk partner og investor.

Det er en økende trend at forsikring blir en del av andre selskaper og leverandørers tjeneste- og produkttilbud. Ved at tjenester som før måtte kjøpes fra flere leverandører sys sammen skapes det nye distribusjonsmodeller for forsikringsselskapene. Et godt eksempel på dette er biltjenesten Easly som har fått med seg Gjensidige som forsikringsleverandør. Easlys konsept bygger på at kunden forholder seg til kun ett kontaktpunkt som ivaretar det meste rundt det å ha en bil – hvor forsikring blir et biprodukt som følger med i totalpakken.

Amerikanske Lemonade åpnet for noen få måneder siden sine APIer slik at eiendomsmeglere, låneformidlere og andre kan integrere Lemonades forsikringstjenester i sine løsninger og applikasjoner. Dette representerer begynnelsen på kundereiser som sømløst ivaretar kundens totale behov for ulike tjenester og produkter – hvor forsikringsaktører som satser på samarbeid og åpenhet vil få et konkurransefortrinn.

Ta kontakt med Elisabeth Solberg for mer informasjon om markedsinnsikt og analyser på e-post elisabeth.solberg@cicero.no.