Skaff deg vår nye rapport! Spekket med innsikt i norsk bankbransje

Fra hype til handling

Endelig er den her! Rapporten som går i dybden på hvordan sentrale trender og de mest innovative bankene former morgendagens konkurransearena. Den er utarbeidet fra et norsk og nøytralt perspektiv. Vi har kombinert maskinlæring og tekstanalyse med dyp bransjeinnsikt for å vise hvordan norske banker går fra hype til handling.

Vi har identifisert seks sentrale trender i bankbransjen. Hver for seg vil trendene ha stor innvirkning på flere deler av verdikjeden – samlet vil de radikalt endre banklandskapet slik vi kjenner det i dag. Vi mener at kunstig intelligens, open banking og fintech vil ha størst innflytelse på hvordan fremtidens finansielle økosystem vil se ut.

I den første rapporten gjør vi et dypdykk i kunstig intelligens. Media trekker i all hovedsak frem chatboter når de snakker om kunstig intelligens, men vi mener dette kun er starten. Kunstig intelligens vil ikke bare endre måten banker snakker med kundene, men transformere hvordan banker opererer.

Kappløpet tilspisser seg

Norske aktører har i senere tid uttalt at de tar kunstig intelligens på alvor. Vår hypotese er at det er mye prat, men for lite handling.

DNB, Nordea, Danske Bank, Sbanken og SR-Bank er aktørene som har kommet lengst i arbeidet med å utforske mulighetene som ligger i teknologiene. Se illustrasjon under.

I rapporten har vi blant annet kartlagt aktørenes ulike satsningsområder, jobbannonser og vurdert hvor smarte chatbotene som de tilbyr kundene faktisk er. Rapporten gir også innsikt i hvor nøkkelpersoner i bransjen tror kunstig intelligens vil ha mest innflytelse og hvordan de jobber med teknologiene.

Rapporten er inndelt i tre kapitler og er på totalt 70 sider:
Trender – et blikk inn i fremtiden
Tiltak – innsikt i bankenes slagplan
Tema – kunstig intelligens i bankbransjen

Rapporten er utarbeidet i samarbeid med oppstartselskapet Mito.ai som benytter maskinlæring i tekstanalyse. Les mer om samarbeidet i Shifter her.

For mer informasjon og tilbud på komplett rapport, ta kontakt med Stefan Astroza: stefan.astroza@cicero.no, tlf: +47 470 305 53