Tag: Regnskap

Gjesteinnlegg: Kampen om kundeflaten

I kampen om kundeflaten mellom Bank og ERP er det én vinner, SMB kunden! Cicero har ofte benyttet begrepet «kampen om kundeflaten» for å utfordre banker og regnskapssystemer på hvilken kanal som er den viktigste for våre felles kunder. Dette er en spennende kamp som dreier seg om forenkling av både bank og regnskap gjennom å …

Back view of business woman sitting at panoramic skyscraper office desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor.Analysis of digital market and investment in block chain

PowerOffice Go har de mest fornøyde regnskapskundene

Storbankene tar opp SMB-kampen

Fintech i Norge anno 2020

Regnskapsføreren er ikke død