Tag: dnb

Gjesteinnlegg: Kampen om kundeflaten

I kampen om kundeflaten mellom Bank og ERP er det én vinner, SMB kunden! Cicero har ofte benyttet begrepet «kampen om kundeflaten» for å utfordre banker og regnskapssystemer på hvilken kanal som er den viktigste for våre felles kunder. Dette er en spennende kamp som dreier seg om forenkling av både bank og regnskap gjennom å …

Siste ord er ikke sagt

Bankene ser til eiendomsmegling for vekst

Bank handler om mer enn penger

Konseptbanken som vekstdriver

Geografiske grenser viskes ut