Geografiske grenser viskes ut

De seneste årene har bydd på mange lokale og regionale banker som har sett utenfor sitt opprinnelige markedsområde i jakten på vekst. Enkelte ser til nabobyene, mens andre satser nasjonalt. Mye kreves for å lykkes, men flere aktører oppnår gode resultater med sine nye strategier.

Allianser er en nødvendighet for de minste

Mange lokalbanker er “låst” til sitt geografiske nedslagsfelt. Dette skyldes både det faktum at ekspansjon til nye områder er ressurskrevende, men også at større satsinger i nye områder kan påvirke bankens status i lokalsamfunnet. Det finnes fremdeles en rekke eksempler på lokalbanker som har gjort suksess utenfor eget opprinnelige markedsområde, men dette har i stor grad vært forbeholdt nærliggende byer og tettsteder uten store lokalbanker fra før.

Regionalbankene utvides og inntar hovedstaden

For regionalbankene er det mer som ligger til rette for å vokse. Disse bankene har allerede en rekke filialer, større markedsområder og midlene som behøves for ekspansjon. Sparebanken Øst har aktivt etablert seg i byer der DNB har lagt ned filialer og når Sparebanken Vest nå etablerer seg på Sunnmøre begrunner de dette med at Sunnmøre er en del av Vest-Norge. På den måten utnytter de det faktum at de ikke har en like sterk lokal tilknytning som lokalbankene.

En annen trend er at regionalbankene oppretter kontorer i Oslo for å komme nærmere kunder som har flyttet til hovedstaden. Det siste året har blant annet SpareBank 1 SR-Bank, Nordmøre og Hallingdal Valdres valgt å opprette egne filialer i Oslo. For førstnevnte er dette primært for oppfølging av bedriftskunder, mens de to øvrige aktørene satser på rådgivning for byens privatkunder.

Nasjonale nysatsninger krever stedsnøytrale navn

Etter at DNB offentliggjorde sine ambisjoner om å kjøpe Sbanken har mye oppmerksomhet vært rettet mot Bulder Bank. Den heldigitale banksatsingen har fått en enorm tilstrømning av kunder som tiltrekkes av bankens gunstige vilkår på boliglån. Banken opplevde også en solid økning av kunder også før bølgen med misfornøyde Sbanken kunder, og de er ikke alene. Sommeren 2020 ble Himla lansert. Nybygger.no og DinBank er andre lavprisaktører som har mulighet til å operere som en nasjonal bank fordi deres banktilbud er digitalt.

– Mye kan tyde på at navnet setter en naturlig hindring for ekspansjon og at bankene har identifisert behovet for å etablere merkevarer med stedsnøytrale navn for å lykkes.

Sannheten er at disse bankene er eid av banker som i utgangspunktet ikke har hatt et nasjonalt nedslagsfelt. Bulder Bank er eid av Sparebanken Vest, Himla av Fana Sparebanken, mens Nybygger og DinBank er merkevarer som Sparebanken Øst står bak. Det er naturlig å spørre seg om disse eierbankene kunne ha lykkes nasjonalt, eller i nye områder, dersom de hadde operert under egen merkevare? Ville Sparebanken Øst kunne lykkes på Vestlandet, og i hvilken grad kunne Fana Sparebank ha lykkes med å appellere til Oslo-folket?  Mye kan tyde på at navnet setter en naturlig hindring for ekspansjon og at bankene har identifisert behovet for å etablere merkevarer med stedsnøytrale navn for å lykkes. For eksempel tror vi de færreste kundene verken bryr seg om, eller vet, at Sbanken holder til i Bergen.

Bulder er i ferd med å knekke koden

Sparebanken Vest kunne i sin siste kvartalsfremleggelse rapportere om at 58 prosent av Bulder Banks nye kunder i april kom fra Oslo og Viken, og at kun 3,6 prosent kommer fra morbanken. Status per 5. mai er 15 000 kunder og 10 milliarder kroner i utlånsvolum. Sakte men sikkert vil Bulders merkevarekjennskap øke, i takt med kundetilfanget. De færreste vil være klar over, eller bry seg nevneverdig om at de har røtter i Bergen, så lenge de  leverer på kundenes forventninger. Dette ser de ut til å lykkes godt med for øyeblikket.

Med sin nyeste reklamekampanje ønsker de å vise hvor enkelt det er å bytte bank gjennom å vise hvordan tidligere proff-skihopper Fredrik Bjerkeengen midt i svevet strekker ut en arm og holder mobilen foran seg for bekrefte kundeforholdet sitt til Bulder Bank med hjelp av FaceID. med det ønsker de å inspirere folk til å bytte bank, fremfor å gi dem en pekefinger. I følge Kampanje mottok Bulder Bank 10 000 søknader fra kunder etter at kampanjen ble lansert. Dette skyldes også selvsagt at kampanjen ble lansert i samme periode som DNBs mulige oppkjøp av Sbanken ble kjent.

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no