Konseptbanken som vekstdriver

Av landets banker var det regionalbanken Sparebanken Vest som toppet listen for størst utlånsvekst i årets andre kvartal, sammenlignet med tall for første kvartal. Dette skyldes i stor grad Bulder Banks eventyrlige vekst, akselerert av DNBs kjøp av Sbanken. Er dette en engangshendelse eller demonstrerer dette hvordan konseptbankene kan ha en viktig rolle å spille i norsk banknæring?

Kaken blir stadig større

Ifølge tall fra SSB fortsatte den mangeårige utlånsveksten til norske husholdninger i årets andre kvartal. I perioden økte nordmenns totale gjeld med nesten 70 milliarder kroner. For landets banker og andre kredittforetak betyr dette penger i kassen. Det betyr også at de aller fleste banker opplevde vekst i utlånsporteføljen. Likevel er det to banker som skilte seg ut i perioden. Den ene er Sparebanken Vest som opplevde en vekst som overgikk landets største banker målt i kroner og øre. Den andre er banken de aktivt har rekruttert kunder ifra, Sbanken, som opplevde en nedgang i totale utlån.

Konseptbanken som våpen

I løpet av timer etter nyheten om at DNB ønsket å kjøpe Sbanken ble offentliggjort var Bulder Bank i gang med å jakte kunder. Gjennom god utnyttelse av både sosiale medier, reklameplass og landets nyhetsbyråer fremsto de som det klare alternativet for kundene som nektet å være med på reisen over til landets bankgigant. Spørsmålet man kan stille i ettertid er om en etablert bank kunne gjort det samme, eller om denne manøveren fungerte nettopp på grunn av Bulder Banks posisjon som en liten utfordrerbank. Mye tyder på det siste, men at det kan begrunnes med mer enn bankens markedsposisjon og rykte.

– For å sette dette i perspektiv, så utgjør allerede Bulder Banks portefølje over 9 prosent av Sparebanken Vest totale utlån til privatmarkedet.

Der store banker har en tendens til å ta den trygge og metodiske tilnærmingen til endringer, har mindre banker fordelen av kortere beslutningsveier og større fleksibilitet. Gjennom å være raske på ballen har Bulder Bank tatt vare på mulighetene etter hvert som de har oppstått. De har brukt under to år på å bygge en utlånsportefølje som i dag utgjør et tosifret antall milliarder kroner. For å sette dette i perspektiv, så utgjør allerede Bulder Banks portefølje over 9 prosent av Sparebanken Vest totale utlån til privatmarkedet.

Flere følger i samme spor

Selv om det er Bulder Bank som har vokst raskest og fått mest oppmerksomhet i mediebildet, så er ikke Sparebanken Vest alene om å lansere nisjebank for å konkurrere om boliglån. Vestlandsbanken Fana Sparebank har opparbeidet seg over én milliard kroner i nye utlån via sin satsing Himla Banktjenester. Sett oppimot Bulder Banks utlånsvekst, så kan dette kanskje høres ut som en beskjeden vekst, men sannheten er at dette er en vanvittig økning for banken som omtaler seg som «den eneste lokalbanken i Bergen»

I tillegg har Sparebanken Øst gjennom sine digitale banksatsingene nybygger.no, boligkreditt.no, topprente.no og youngbank.no, forsøk å tiltrekke seg kunder gjennom konseptfokuserte banktjenester. Nybygger.no, som i likhet med Bulder Bank og Himla retter seg mot landets «beste boliglånskunder», får i bankens siste kvartalsrapport mye av æren for den totale utlånsveksten til Sparebanken Øst det siste halvåret.

En mulighet med flere utfordringer

Veksten i flere av landets konseptbanker har fått stor oppmerksomhet. Rundt om i hele Bank-Norge har forretningsutviklere og strateger sittet i møter og analysert hvordan Bulder Bank havnet der de er, og hva deres egen bank kan lære av suksesshistorien. Faktum er at Bulder Bank både har vært dyktige og heldige, og fått en fordel av å være “first-mover”.

Historien om Bulder Bank, samt veksten i Himla og Nybygger.no, viser at konseptbanker kan benyttes aktivt som vekstdrivere blant bankene. Samtidig er det vanskelig å spå hvordan markedet vil se ut etter hvert som stadig flere aktører forsøker å kopiere det som kan fremstå som en enkel vei til vekst.

Sannheten er at det er vanskelig å bygge en suksessrik bank. Det krever et presist definert marked, en gjennomtenkt strategi, dyktige mennesker, høy ressursbruk og muligens en dose flaks for å lykkes.

Hvorvidt flere kan oppnå suksess med Bulder Bank-modellen får tiden vise. For det vil garantert dukke opp flere konseptbanker i årene som kommer, men som ikke vil ha fordelen av å være først ute.

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no