Bank, bro og bærekraft

Arendalsuka 2021 er over, og årets røde tråd – var grønn. En av landets viktigste møteplasser mellom politikk og næringsliv ble mer bærekraftig enn noen gang – også for finansnæringen.

Gjesteinnlegg av Geir Bergskaug, adm. dir. i Sparebanken Sør og styreleder i Finans Norge

Et søk i de over 1000 arrangementsbeskrivelsene viser at 2/3 bruker ordet «bærekraft». Det sier kanskje ikke så mye om innholdet, men vi som var der vet at miljø og klima var hyppig debattert under Arendalsuka. Det er gode nyheter for oss som jobber i en bransje som har alle muligheter til å spille en viktig rolle i det grønne skiftet – og i oppfyllelsen av flere av FNs bærekraftsmål.

– Uten finansnæringen og bankene er det mye i samfunnet som stopper opp. Den avhengigheten alene forteller oss hvilken rolle vi har og skal ta i samfunnsutviklingen.

Når finansnæringen møter politikken under Arendalsuka, ser vi tydeligere enn noen gang hva slags rolle vi har i samfunnsutviklingen. Vi så det i debattene hos Sparebanken Sør, vi så det på Finans Norge dagen, vi så det i teltet til Dagens Næringsliv og vi så det på en rekke andre arenaer i Arendal sentrum. Vi så det på møteplasser om fremtidens arbeidsplasser og alternative boformer; vi så det i diskusjoner om bærekraftige distrikter og lokalsamfunn; og vi så det i viktige samtaler om teknologi og det grønne skiftet. Bankene og resten av næringen er en viktig bro mellom de politiske målene og de faktiske endringene som må gjøres i næringslivet, lokalsamfunnene og hos den enkelte innbygger.

Uten finansnæringen og bankene er det mye i samfunnet som stopper opp. Den avhengigheten alene forteller oss hvilken rolle vi har og skal ta i samfunnsutviklingen. Selv om primærjobben er å sørge for en solid drift i egen virksomhet, har vi alltid et ansvar for å skape bærekraftig vekst og utvikling – både gjennom forretningsdriften og som en aktiv samfunnsaktør.

Kvaliteten på ESG-arbeidet til hver enkelt aktør er ett verktøy og én målestokk for hvor godt vi lykkes – det samme vil den kommende EU-taksonomien være.

Begge deler er bra for egen lønnsomhet – og begge deler er bra for samfunnet. Det er viktig å snakke om det, slik vi gjorde under Arendalsuka, men vi trenger også systemer som forplikter, gir oss et rammeverk og måler resultater. Kvaliteten på ESG-arbeidet til hver enkelt aktør er ett verktøy og én målestokk for hvor godt vi lykkes – det samme vil den kommende EU-taksonomien være.

Arendalsuka er mer enn en politisk festival; det er også en arena for et privat næringsliv med stort samfunnsengasjement. Det gjør det til et naturlig treffpunkt mellom politikk og finans – selv i et valgår, og i mye større grad enn det gjorde i oppstarten i 2012. I så måte spiller Arendalsuka en stadig viktigere rolle – både som møteplass og samfunnsutvikler. I 2022 håper jeg å se enda flere finanskollegaer på demokratiets dansegulv i Arendal.

Av Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør og styreleder i Finans Norge

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no