Bankene trapper opp sitt bærekraftsfokus

Vi har tatt kontakt med bærekraftsansvarlig i et utvalg banker for å få et innblikk i hvordan bankene vurderer sin rolle når det kommer til bærekraftsarbeid for sine bedriftskunder og hvilke grep de har tatt. Vi har i den forbindelse stilt bærekrafts-/næringslivsansvarlig i Danske Bank, Sparebanken Vest, SpareBank 1 SMN, Sandnes Sparebank og Handelsbanken to konkrete spørsmål;

1) Hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder?

2) Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?


Kristin Kvåle, bærekraftsansvarlig i Danske Bank

– Alle rådgivere har vært igjennom flere opplæringer knyttet til ESG-vurdering av kunder. Vi har også etablert en gruppe med «bærekraft ambassadører», som er rådgivere som jobber med SMB kunder.

Les intervjuet med Danske Banks bærekraftigansvarlig Kristin Kvåle her.

Knut Vestbø, banksjef næringsliv SpareBank 1 SMN

– Dersom en rådgiver skal innvilge et nytt lån må han eller hun ha kunnskap og verktøy som kan hjelpe til med å identifisere den viktigste klimarelaterte risiko som kunden er eksponert for.

Les intervjuet med banksjef næringsliv SpareBank 1 SMN, Knut Vestbø her.

Tove Linn Bjørnå, Sandnes Sparebank


 – Vi jobber også med bransjespesifikke løsninger og modellutvikling knyttet til ESG-riskvurdering, og i den forbindelse vil det også gjennomføres opplæring og kursing for våre rådgivere til høsten.

Les intervjuet med leder for bærekraft og virksomhetsstyring i Sandnes Sparebank, Tove Linn Bjørnå, her.

Hilde Nordbø, leder for bærekraft i Handelsbanken

– I våres lanserte vi et omfattende kurs som alle ansatte skal gjennomgå i løpet av året. Det inkluderer blant annet reguleringer, klimarisiko, og de mest vesentlige aspektene innen E, S og G.

Les intervjuet med Hilde Nordbø, leder for bærekraft i Handelsbanken, her.

Åsne Ådland-Dale, leder for bærekraft i Sparebanken Vest

–Vi opplever større og større pågang fra kundene med konkrete henvendelser om hjelp til hva bedriften deres bør gjøre med hensyn til bærekraft.

Les intervjuet med Åsne Ådland-Dale, leder for bærekraft i Sparebanken Vest, her.

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no