Sparebanken Vest har gitt 17 roller dedikert bærekraftsansvar

Vi har tatt kontakt med bærekraftsansvarlig i et utvalg banker for å få et innblikk i hvordan bankene vurderer sin rolle når det kommer til bærekraftsarbeid for sine bedriftskunder og hvilke grep de har tatt. Vi har i den forbindelse stilt leder for bærekraft i Sparebanken Vest, Åsne Ådland-Dale, to konkrete spørsmål; 1) hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder? 2) Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Åsne Ådland-Dale, leder for bærekraft i Sparebanken Vest

–Vi opplever større og større pågang fra kundene med konkrete henvendelser om hjelp til hva bedriften deres bør gjøre med hensyn til bærekraft.


1. Hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder?

Ådland-Dale: Vi opplever større og større pågang fra kundene med konkrete henvendelser om hjelp til hva bedriften deres bør gjøre mht. bærekraft, hjelp til klassifisering av aktiviteter opp mot taksonomien, kompetansebidrag til nettverk og generelt bærekraftsrådgivning. Rådgivere sier at de i større og større grad også må opptre som bærekraftsrådgivere.

2. Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Ådland-Dale: Vi har gjort et kompetanseløft 1.0 første halvår og skisserer for øyeblikket hvordan dette skal tas videre i andre halvår til en 2.0 variant.

Her er et utdrag av tiltak vi har gjennomført i årets først halvår:

  • Obligatorisk e-læringskurs i taksonomi og bærekraftsrådgivning for alle i divisjonene BM, risk og Finans
  • Obligatoriske podcaster for BM
  • Intern BM-skole i bærekraft og taksonomi
  • Bransjespesifikke workshops med trening i kundecase og kundedialog med taksonomi og klimarisiko som bakteppe
  • 17 roller på tvers av banken med dedikert bærekraftsansvar i tillegg til annen rolle, systematisert og organisert i et tverrfaglig «team green»

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no