Handelsbanken bygger opp målrettet kompetanse om bærekraft i spesifikke sektorer

Vi har tatt kontakt med bærekraftsansvarlig i et utvalg banker for å få et innblikk i hvordan bankene vurderer sin rolle når det kommer til bærekraftsarbeid for sine bedriftskunder og hvilke grep de har tatt. Vi har i den forbindelse stilt leder for bærekraft i Handelsbanken, Hilde Nordbø, to konkrete spørsmål; 1) hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder? 2) Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Hilde Nordbø, leder for bærekraft i Handelsbanken

– I våres lanserte vi et omfattende kurs som alle ansatte skal gjennomgå i løpet av året. Det inkluderer blant annet reguleringer, klimarisiko, og de mest vesentlige aspektene innen E, S og G.


1. Hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder?

Nordbø: I Handelsbanken er rådgivernes rolle sentral, uavhengig av om det er snakk om bærekraft. Nærheten til og kjennskap til kundens forretninger og konkurranseforhold er essensielt for også å kunne ha relevante og forretningsnære samtaler om bærekraft. Ettersom bærekraft er et veldig bredt felt, og kan deles inn i både E, S og G, er det viktig at våre rådgivere forstår hva som er de mest vesentlige ESG-aspektene til den enkelte kunde. Innenfor bærekraft tror vi det er vanskelig å etablere en «one size fit all». Vi har også en fordel av at våre kunder er fordelt på få bransjer, og i hovedsak i tilknytning til eiendom, noe som betyr at vi kan bygge opp målrettet kompetanse om bærekraft i spesifikke sektorer. Noe som igjen vil gjøre rådgiverne bedre i stand til å hjelp kundene både å avdekke sine egne ESG-aspekter, og også bidrar til å øke kvaliteten på rådgivningssamtalen.

2. Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Nordbø: I våres lanserte vi et omfattende kurs som alle ansatte skal gjennomgå i løpet av året. Det inkluderer blant annet reguleringer, klimarisiko, og de mest vesentlige aspektene innen E, S og G. Det er et både krevende og omfattende kurs, men ettersom bærekraft generelt og klimarisiko spesielt, sammen med økte reguleringer, kommer til å prege finansbransjen fremover, mener vi det er viktig at alle ansatte kjenner til ulike drivkrefter og bakgrunn for vår strategi.

Bærekraft er gjennomgående i hele våre kapitalforvaltning, skal være en integrert del av hvordan vi snakker med kunden om sparing og investering. Vi har startet med kompetansetiltak knyttet spesifikt til preferanse før nytt lovverk trer i kraft, for at vi skal være godt rustet til å møte kunders forventinger og fremtidige lovkrav.

Vi kommer aldri til å være utlært om bærekraft. Akkurat som med innovasjon, er dette et område som hele tiden kommer til å være i utvikling, og der det til en hver tid vil være noen ESG-aspekter som er viktigere å fokusere på. Akkurat nå er det åpenbart at klima er vår tids største utfordring, og våre ansatte spesielt i bedriftssegmentet må ha grunnleggende kunnskap om f.eks. kundenes eksponering for klimarisiko. Spesifikk bærekraftskompetanse innenfor utvalgte bransjer er derfor noe vi kommer til å prioritere spesielt fremover.

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no