Danske Bank satser på bærekraftsambassadører

Vi har tatt kontakt med bærekraftsansvarlig i et utvalg banker for å få et innblikk i hvordan bankene vurderer sin rolle når det kommer til bærekraftsarbeid for sine bedriftskunder og hvilke grep de har tatt. Vi har i den forbindelse stilt bærekraftsansvarlig i Danske Bank, Kristin Kvåle, to konkrete spørsmål; 1) hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder? 2) Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Kristin Kvåle, bærekraftsansvarlig i Danske Bank

– Alle rådgivere har vært igjennom flere opplæringer knyttet til ESG-vurdering av kunder. Vi har også etablert en gruppe med «bærekraft ambassadører», som er rådgivere som jobber med SMB kunder.


1. Hvordan ser dere på rådgiverens rolle i arbeidet med bærekraft blant deres bedriftskunder?

Kvåle: Vi ønsker å gjøre bærekraft til en del av den strategiske dialogen våre rådgivere har med sine kunder. For oss som bank er det naturlig å fokusere på risiko og muligheter, knyttet til ESG. Vi skal ikke være en «bærekraftrådgiver»; vi er fortsatt en bank, og vår rådgiving knyttet til bærekraft skal være med en «finansiell vinkling.

2. Hvilke tiltak har dere gjennomført for å heve kompetansen blant deres ansatte?

Kvåle: Vi kjører ulike treningsprogrammer for våre rådgivere. Nylig lanserte vi et egenutviklet e-læringsprogram om bærekraft for alle ansatte i banken og i tillegg kjøres det et opplegg i september for rådgivere som jobber med SMB kunder. Vi har også hatt flere treningsopplegg tidligere og har også laget en rekke bransjespesifikke digitale ESG treninger. I forbindelse med kredittprosessen gjøres det en ESG vurdering av alle kunder og et nytt nokså oppfattende verktøy ble lansert i begynnelsen av året. Alle rådgivere har følgelig vært igjennom flere opplæringer knyttet til ESG vurdering av kunder. Vi har også etablert en gruppe med «bærekraft ambassadører», som er rådgivere som jobber med SMB kunder. De er med og tar et ekstra ansvar for å bidra til at bærekraft blir en integrert del av vår forretning.

Av Petter Solerød, Analytiker Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no