Siste ord er ikke sagt

Årets største bank-saga tar stadig nye vendinger. Og det er kanskje ikke overraskende at DNB ønsker å klage på vedtaket i saken, med tanke på at de virket sikre i sin sak på at oppkjøpet ville bli godkjent. Klagen fører også til at både støttegrupper på Facebook, kunder og bankene selv må vente ytterligere noen måneder før de får en endelig avklaring.

Årets banknyhet

I løpet av det siste tiåret er det få saker innen finans som har fått like mye oppmerksomhet som DNBs planlagte Sbanken-kjøp. Oppkjøpet har nærmest vært en føljetong siden april da oppkjøpet først ble kjent. Mens oppkjøpssagaen stort sett må sies å ha vært til besvær for de to bankene og en del av kundeporteføljen som tidlig tok avstand fra oppkjøpet, så har oppkjøpet gitt muligheter for flere andre banker, og det kan bare spekuleres i hvor stor andel av for eksempel Bulder Banks vekst som kommer fra frustrerte Sbanken-kunder. 

Et uventet nei

Reaksjonene var mange da det først ble kjent at Konkurransetilsynet valgte å stanse oppkjøpet. Som så mange ganger før i historien, både innen bank og andre næringer var det en forventning blant mange om at oppkjøpet skulle gå i orden. DNBs foreslåtte tiltak om å selge unna fondsbiten til en annen aktør ble ikke sett på som et tilstrekkelig tiltak for å ikke hemme konkurransen i fondsmarkedet. Noe DNB i etterkant har stilt seg tvilende til, all den tid banken mener de har foreslått tiltak som skal styrke konkurransen, og ikke begrense den.

En rekke potensielle friere?

I kjølvannet av Konkurransetilsynets beslutning ble det lansert en rekke friere, uten at dette har blitt bekreftet. Men både Nordea og Handelsbanken som nylig annonserte at de legger ned virksomheten i Finland og Danmark for å satse sterkere i Sverige og Norge, har vært nevnt som potensielle kjøpere.

– Om vi skal komme med vår spådom for 2022, så må den være at DNBs oppkjøpsplaner til slutt blir godkjent.

Hvordan ender sagaen?

Om vi skal komme med vår spådom for 2022, så måtte den være at DNBs oppkjøpsplaner til slutt blir godkjent. Hvis så skjer vil det også overraske om Sbanken som merkevare blir beholdt. Vi mener uansett det vil være en fordel med en relativt rask avklaring i saken, da en videre utsettelse i særlig grad vil kunne påvirke Sbanken negativt, både for kunder og ansatte.

Om DNB skroter merkevaren Sbanken vil det skapes en åpning i markedet i form av en fremoverlent transparent aktør med Norges mest fornøyde bankkunder. Så, på tross av at Konkurransetilsynets bekymringer er knyttet til fondssalg, så er det liten tvil om at markedet for boliglån og dagligbanktjenester vil kunne få en veldig interessant start på 2022.

Muligheter vil dukke opp for både eksisterende og nye aktører, der et helt kundesegment potensielt ligger i potten. Det er i hvert fall liten tvil om at Sbanken, i et slikt scenario, vil etterlate seg et stort vakuum i det norske bankmarkedet.


Av Petter Nybakk, Analyseansvarlig i Cicero Consulting.

Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.nybakk@cicero.no