PowerOffice Go har de mest fornøyde regnskapskundene

Back view of business woman sitting at panoramic skyscraper office desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor.Analysis of digital market and investment in block chain

På markedet finnes det flere økonomisystemer for små og mellomstore bedrifter som forenkler og muliggjør egen regnskapsføring. Regnskap Norge sin teknologiundersøkelse kartlegger blant annet markedsandeler og tilfredshet med de ulike regnskapssystemene.

Vi har sammenstilt noen av funnene fra undersøkelsen og ser nærmere på markedsandel og andel brukere per system, samt hvem som har de mest fornøyde kundene.

Regnskap Norge sin teknologiundersøkelse og priskartlegging blant leverandørene av de mest brukte økonomisystemene er utgangspunktet, og resultatene av undersøkelsen baserer seg på Regnskap Norge sine medlemmer.

Tripletex og PowerOffice GO har størst markedsandel og andel brukere per system

I undersøkelsen ble det kartlagt hvilke økonomisystemer medlemmene til Regnskap Norge benytter, inklusive systemer hvor sluttkunden er abonnent og de jobber gjennom kundens tilgang.

Ved å se på andelen blant bedriftsbrukere og privatbrukere kommer Tripletex og Poweroffice GO høyest ut på begge dimensjonene med hver sin førsteplass.

Fiken ligger midt på og har ti prosent bedriftsbrukere og syv prosent personlige brukere.

I de nederste siktene av bedriftsbrukere finner vi selskaper som Zirius (4 prosent), Conta (3 prosent) og DNB regnskap (1 prosent), der de samme selskapene har 3, 3 og 0 prosent på privatbrukere.

Power Office GO har de mest fornøyde kundene

Kundetilfredsheten er målt langs fire dimensjoner; hvor fornøyde kundene er totalt sett, forbedringer og utvikling av systemet, med priser og betingelser, og med support og servicegrad. Undersøkelsen viser at Power Office GO har de mest fornøyde kundene med en totalvurdering på 5,2 av 6 poeng og scorer høyest i alle kategoriene.

Fiken scorer dårligst i undersøkelsen grunnet svake tall når det kommer til support, servicegrad og totalvurderingen. Deres totalvurdering på 2,7 er markant dårligere enn de fleste store regnskapsverktøy.

Conta opplever at den totale vurderingen ligger langt under vurderingen av de forskjellige aspektene hver for seg – de scorer kun 3,6 på totalvurderingen, på tross av at de andre aspektene blir vurdert til mellom 4,1 og 4,4.

Tripletex, som flest bedrifter oppgir at de benytter, kommer på andreplass med en totalvurdering på 4,7. Verktøyet som brukes til flest oppdrag, Visma Business, befinner seg noe lengre ned på listen med et resultat på 4,3.

Mer utfyllende om undersøkelsen og nøkkeltall for de ulike regnskapssystemene kan leses på Regnskap Norge sine sider her.


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.solerod@cicero.no