Forsikringsvilkår til besvær

The empty steps are in the financial center, chengdu,china

Opp gjennom årene så har vi i Cicero lagd en rekke vilkårssammenligninger, og felles for hver gang er at det har føltes tidkrevende, unødvendig tungvint og at vi sitter igjen med forståelse for kunder som ikke tar den samme gjennomgangen før de tegner forsikringer.

Idéen bedre enn utførelsen

Det begynner å bli lenge siden forslaget ble lagt frem og vedtatt i EU, men først nå i februar iverksettes loven for standardiserte informasjonsdokumenter for norske forsikringsselskap. Formålet med ordningen er å gjøre livet enklere for forbrukerne. Gjennom å kreve at alle benytter en felles mal som dekker nøkkelaspektene ved forsikringsproduktene skal kundene enkelt forstå hva som dekkes og hva som er kravene til dem som forsikringstakere.

Majoriteten av aktører på det norske markedet har for lengst tatt i bruk de nye informasjonsdokumentene. På to sider beskrives både hva som dekkes og ikke dekkes, varigheten på forsikringen, begrensningene, betalingsalternativer, forpliktelser og regler ved oppsigelse. Dette er uten tvil et langt steg i riktig retning sammenlignet med tidligere, der all informasjon var dyttet inn i et avtaledokument som kunne være både 20 og 30 sider langt.

Likevel, så er det fremdeles vanskelig å gjøre gode sammenligninger av forsikringene.

De nye, felles dokumentene inneholder kun en avkrysningsliste hvor dekninger bedømmes binært – enten så dekker forsikringen noe eller ikke. Nyansene, som for mange er det viktigste når det kommer til vurdering av forsikringsprodukter, uteblir og det nye dokumentet åpner ikke for reell vurdering av forsikringene sett opp mot hverandre.

I januar tok Cicero en gjennomgang av reiseforsikringene, og ser man kun på de standardiserte informasjonsdokumentene har alle norske aktører tett på identiske tilbud. Pris er av naturlige årsaker ikke inkludert, men de nye reglene stiller heller ikke krav til spesifikasjon av dekninger. Dermed blir det først når ulykken skjer og skadesaken rapporteres at mange kunder faktisk vet hvilke erstatninger de har rett på.

Hva er løsningen?

Dette har nok flere av forsikringsselskapene også forstått, og har derfor valgt å inkludere enklere og mer oversiktlige vilkårssammenstillinger på nettsidene og som ledd i sine digitale kjøpsprosesser. Så hva blir veien videre hvis dagens ordning er for dårlig?

Løsningen virker enkel; lovgiverne må tilbake til tegnebrettet og gjøre den felles malen bedre. Dagens informasjonsdokument er verken utfyllende nok eller oversiktlig nok, og blir derfor bare et nytt dokument i rekken for de fleste kunder som skal tegne forsikringer.

Det må stilles strengere krav til innhold – for denne utgaven gir ikke kunden det den lover.

I mellomtiden er det spennende å se om noen forsikringsaktører ser på dette med nye briller, og tenker nytt rundt hvordan denne kundeutfordringen kan løses. Vilkårsgarantiene brukes som et konkurransefortrinn, men fordrer ofte at kunden må oppdage og påpeke dette. Aktørene som klarer å ta dette et skritt videre vil ha et interessant konkurransefortrinn i fremtiden.


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt helene.walstad@cicero.no