Vil sparingen fortsette etter pandemien?

Sunset twilight over downtown Oslo, the capital city of Norway. Pedestrian Bridge over rails of central railway station on the left. Illuminated modern Business Buildings and Skyscaper Cityscape in late Summer at Dusk. Oslo, Norway, Scandinavia

Pandemi og nedstenging har blitt ensbetydende med stadige rekorder for spareglade nordmenn og 2021 ble et rekordår. Totalt ble det nettotegnet aksje- og rentefond for 140 milliarder kroner. Av dette ble 80,7 milliarder plassert i aksjefond.

To sentrale spørsmål vi diskuterer livlig: vil sparetrenden fortsette etter pandemien, og hva kan aktørene gjøre for å skille seg fra konkurrentene som tilbyr de samme fondene, i en ganske lik løsning til en ganske lik pris?

Spareåret 2021 i god medvind av børsen

Samtidig som nordmenn sparte mer enn aldri før, fikk de god hjelp av oppgangen på verdens børser. Den brede MSCI-verdensindeksen steg med drøye 23 prosent i 2021. Den gode avkastningen førte til at norske verdipapirfond steg med 316 milliarder kroner gjennom fjoråret. Totalt hadde norske private og institusjonelle fondskunder aksje- og rentefond for 1 809 milliarder kroner ved utgangen av 2021.

Ifølge Bent Zakariassen, administrerende direktør i VFF så er det flere klare trender i det norske privatmarkedet for fond. Nordmenn generelt velger å spare mer i fond, det kommer flere unge sparer til og flere velger å spare i indeksfond.

Videre utvikling

Det vil overraske om vi fortsetter å slå nye sparerekorder i fremtiden. Kombinasjonen med pandemi og lave renter er vanskelig å toppe, i alle fall på kort sikt. Likevel har tidligere rapporteringer fra VFF vist at en betydelig andel av personkundene har opprettet spareavtaler. Vi tror den overordnede trenden med at nordmenn er mer opptatt av alternativ sparing vil fortsette, selv om det naturlig nok vil falle i tiden fremover nå som samfunnet åpner opp og rentenivået er ventet å stige.

Når det gjelder tjenestetilbudet så forventer vi mer innovasjon i fremtiden. Selv om pris har vist seg å være en god differensiator, så forventer vi at flere vil utforske hvordan alternativ sparing pakketeres og tilbys kundene. Koblingen mot pensjon vil trolig styrke seg og vinnerne vil gjøre god butikk når flere hundre milliarder spare- og pensjonskroner ligger potten.


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport. Nysgjerrig på våre rapporter? Ta kontakt petter.solerod@cicero.no