Innsikt i det som rører seg i bedriftsmarkedet i bankbransjen

Mens privatkundene stort sett kan utføre alle tjenester digitalt, har digitalisering av SMB-kundene latt vente på seg. Trenden er i ferd med å snu nå som stadig flere retter søkelyset mot dette segmentet.

Cicero Consulting lanserer nå en ny kvartalsvis og rendyrket rapport rettet mot SMB-markedet. Rapporten vil følge den generelle utviklingen i markedet og kartlegge konkurranselandskapet. Vi vil også bidra med våre ufiltrerte perspektiver på spesifikke nyheter og trender. SMB-rapporten gir deg innsikten du behøver for å holde tritt med det som rører seg i markedet.

Vinterutgaven er tilgjengelig nå!

Rapporten omhandler konkurransearenaen og gir leserne en detaljert oversikt over hva som har skjedd innenfor følgende områder:

  • Produkt og tjeneste
  • Marked
  • Markedsføring
  • Kunde
  • Regelverk
  • Norden
Utdrag fra rapporten. Oversikt over oppstart- og vekstselskaper i Norge, og utvalgte fra Europa, innen bedriftsmarkedet

Fokuset legges på de største aktørene i markedet, samt øvrige aktører som har utmerket seg. Rapporten vil også fokusere på fintech-selskaper og nye utfordrere innen SMB-markedet.

Første rapport har et ekstra fokus på hva utvalgte aktører satser på i skjæringspunktet bank og regnskap, mens utgave to har fokus på chatbots og fintech-satsninger innen bedriftsmarkedet.

Rapporten tilbys som et abonnement med fire utgivelser i året. For mer informasjon og tilbud, kontakt Stefan Astroza: stefan.astroza@cicero.no, tlf: +47 470 305 53