Personvernerklæring

1. Innledning

Vi i Cicero Consulting er opptatt av å gi deg som bruker tilpasset innhold og samtidig ivareta ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger når du bruker cicero.no og våre underliggende digitale tjenester.

cicero.no eies og driftes av Cicero Consulting AS, organisasjonsnummer 954 492 109, Nydalsveien 28, Pb. 4814 Nydalen, 0422 Oslo.

2. Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg som enkeltperson. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven.

Dette er et lovverk som både gir deg rettigheter og Cicero Consulting et ansvar for at behandlingen skjer i samsvar med loven. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon. Vi vil presisere at vi ikke behandler sensitive personopplysninger om deg i våre systemer. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som ikke avslører din personlige identitet. Innhold i informasjonskapsler/cookies kan være av en slik art.

Personlig identifiserbar informasjon

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:

  • Når du laster ned informasjonsmateriell på våre nettsider må du registrere navn og epostadresse, slik at vi får sendt materiellet til deg.
  • Ved å melde deg på våre arrangementer må du registrere personopplysninger som for eksempel navn, e-postadresse, firma og stillingstittel. Dette er informasjon vi trenger for å tilpasse arrangementets innhold og format best mulig.
  • Hvis du kontakter oss, kan vi ta vare på korrespondansen, inkludert informasjon du har oppgitt for at vi skal kunne behandle denne henvendelsen.

 

4. Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det foreligger rettskjennelse for etterforsking av lovbrudd.

5. Dine rettigheter og administrering av personopplysninger

Du kan selv få innsikt i og påvirke bruk av, samt å få slettet  personopplysninger vi har om deg ved å kontakte cicero@cicero.no.

6. Om markedsføring via e-post

Når du melder deg på et av våre arrangementer vil vi gjerne sende deg informasjon relatert til arrangementet. Dette kan vi ikke gjøre uten at du har godkjent at vi gjør det. Du kan når som helst be om mer informasjon, eller melde deg av arrangementet. Vi kan heller ikke lagre informasjon om deg i vår kundedatabase og eller sende deg markedsrelatert informasjon på generell basis, som f. eks. invitasjoner til arrangementer eller spørreundersøkelser uten ditt samtykke. Personopplysninger du avgir til oss benyttes for at vi skal kunne yte deg bedre service og tjenester, og brukes bare i tråd med det aktuelle formålet og på en sikker måte. Ønsker du ikke lenger å motta informasjon fra oss kan du melde fra om dette når som helst. Din e-postadresse og eventuell annen tilhørende informasjon vil da bli slettet.

7. Slik innhenter vi opplysninger om brukere av cicero.no

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Itera bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

8. Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

9. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om Ciceros personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på cicero@cicero.no.