Skaff deg vår nye rapport og hold deg oppdatert på SMB-markedet i bankbransjen!

Mens privatkundene stort sett kan utføre alle tjenester digitalt, har digitalisering av SMB-kundene latt vente på seg. Trenden er i ferd med å snu nå som stadig flere retter søkelyset mot dette segmentet.

Cicero Consulting lanserer nå en ny kvartalsvis og rendyrket rapport rettet mot SMB-markedet. Rapporten vil følge den generelle utviklingen i markedet og kartlegge konkurranselandskapet. Vi vil også bidra med våre ufiltrerte perspektiver på spesifikke nyheter og trender. SMB-rapporten gir deg innsikten du behøver for å holde tritt med det som rører seg i markedet.

Utdrag fra første utgave

Rapporten omhandler konkurransearenaen og gir leserne en detaljert oversikt over hva som har skjedd innenfor følgende områder:

  • Produkt og tjeneste
  • Marked
  • Markedsføring
  • Kunde
  • Regelverk
Utdrag fra første utgave om Luca Labs

Fokuset legges på de største aktørene i markedet, samt øvrige aktører som har utmerket seg. Rapporten vil også fokusere på fintech-selskaper og nye utfordrere innen SMB-markedet.

Første rapport er tilgjengelig nå og har et ekstra fokus på hva utvalgte aktører satser på i skjæringspunktet bank og regnskap.

Rapporten tilbys som et abonnement med fire utgivelser i året. For mer informasjon og tilbud, kontakt Stefan Astroza: stefan.astroza@cicero.no, tlf: +47 470 305 53