Markedsrapport SMB

Cicero Markedsrapport SMB er en kvartalsvis og rendyrket rapport rettet mot SMB-segmentet. Rapporten følger den generelle utviklingen i markedet og kartlegge konkurranselandskapet.

Vi bidrar også med våre ufiltrerte perspektiver på spesifikke nyheter og trender. SMB-rapporten gir deg innsikten du behøver for å holde tritt med det som rører seg i markedet.

Rapporten omhandler konkurransearenaen og gir leserne en detaljert oversikt over hva som har skjedd innenfor følgende områder:

  • Produkt og tjeneste
  • Marked
  • Markedsføring
  • Kunde
  • Regelverk
  • Norden
I hver utgave gjør vi dypdykk i spennende fintech-selskaper som retter seg mot SMB-markedet.

Fokuset legges på de største aktørene i markedet, samt øvrige aktører som har utmerket seg. Rapporten vil også fokusere på fintech-selskaper og nye utfordrere innen SMB-markedet.

Cicero Markedsrapport Bank SMB – Vår 2021


Ta kontakt for et tilbud

Rapporten tilbys som et abonnement med fire utgivelser i året. For mer informasjon og et uforpliktende tilbud på et abonnement, ta kontakt med Stefan Astroza på stefan.astroza@cicero.no.