Insurtech-selskapet Hedvig lanserer i Norge

Det svenske insurtech-selskapet har siden oppstart i 2017 fått 25 000 kunder. Med brukeropplevelse i fokus satser selskapet i Norge. Med seg i bagasjen har de digital betjening, fravær av “stammespråk” og raske utbetalinger. Er dette nok til å lykkes i det norske markedet der kundene i stor grad er fornøyd med forsikringsselskapet sitt?

Hedvig tilbyr sine forsikringer via nettside og app, og i Norge tilbys i første omgang innbo- og reiseforsikring, samt en komboforsikring med både innbo og reise.

I tillegg tilbys en ung-forsikring som både inkluderer innbo- og reiseforsikring. Hedvig hevder selv at prisene ligger i snitt 20 prosent under markedspris, og nå i oppstartsfasen tilbys to måneder gratis forsikring.

Forretningsmodellen deres baserer seg på at selskapet tar 20 prosent av premieinntektene til å drive og utvikle selskapet, mens resterende 80 prosent øremerkes erstatningsoppgjør. Eventuelt overskytende blir ved årsslutt donert til et veldedig formål. I dag samarbeider Hedvig med SOS Barnebyer, men selskapet opplyser at de ønsker å inkludere flere partnere i fremtiden.

Brukeropplevelse som fortrinn

En av Hedvigs mest åpenbare styrker er brukeropplevelsen. Vi har tidligere testet ulike kjøpsløsninger, og selv om mange norske forsikringsselskap har brukervennlige løsninger, så tar Hedvig det et skritt lenger når det kommer til enkelhet.

Hedvigs kjøpsløsning for innboforsikring på nett

Det at hele prosessen oppleves mer som en samtale enn en skjematisk fremstilling gjør det enklere å fullføre prosessen.

Med enkel terminologi og ingen krav til informasjon om alarmer, vannstoppventiler, eller el-kontroller er det veldig enkelt å tegne forsikring hos Hedvig. Selv om kjøpsprosessen har mange steg, så går det veldig raskt å legge inn informasjonen.

Det at hele prosessen oppleves mer som en samtale enn en skjematisk fremstilling gjør det enklere å fullføre prosessen. I tillegg skriver Hedvig at overskuddet doneres til veldedige formål, og at de i gjennomsnitt er 20 prosent billigere enn markedspris. Hvordan prisene står seg mot samlerabatter og en etablert prutekultur i bransjen vil tiden vise.

Ukjent merkevare og manglende distribusjon

Selv om Sverige ikke er så langt unna, så mener vi at lokal tilstedeværelse er viktig. Hedvig opplyser på hjemmesiden at de har ansatte i Norge, men de har ikke etablert et Norgeskontor. Forsikring er et tillitsbasert produkt der vi har sett flere utfordrere de siste årene forsøke å utfordre det etablerte uten å lykkes.

Selskapet har heller ingen etablert disitribusjon, og er nok avhengige av å bruke store summer på markedsføring om de ønsker rask vekst her til lands.

For nordmenn flest vil Hedvig være en helt ukjente merkevare. Selskapet har heller ingen etablert disitribusjon, og er nok avhengige av å bruke store summer på markedsføring om de ønsker rask vekst her til lands.

Fokus på de yngste kundene

Med bakgrunn i hvilke forsikringer Hedvig tilbyr, og måten det tilbys på, er det ingen tvil om at selskapet har et tydelig ung-fokus.

Gjensidige Light er en sammenlignbar satsning fra 2018. Mobilapp for unge kunder, lave priser og raske kjøpsløsninger var også sentrale elementer i forsikringsgigantens verdiforslag. To år senere er appen stengt og unge kunder oppfordres til å kjøpe forsikringer som alle andre.

Dette representerer et tydelig varsko for Hedvig. Om ikke Gjensidige lykkes, hvorfor skal Hedvig klare det?

På en annen side entrer Hedvig markedet med andre forutsetninger. Mens Light ble introdusert som en pilotsatsning fra en markedsleder som går godt, kommer Hedvig inn som en sulten utfordrer.

For å trekke en parallell til bankmarkedet; en av grunnene til at vi har troen på Bulder Bank, knyttes til at Sparebanken Vest ikke er den største banken i Norge samtidig som mobilbank-satsningen er rigget på en noenlunde autonom måte.

Er Hedvig unik nok?

Hedvig har noen styrker som gjør at vi ikke avskriver de helt enda, og lav pris vil alltid være et godt utgangspunkt for å lykkes. Brukervennligheten er blant de beste i klassen, og om skadeoppgjøret er så sømløst som selskapet hevder, så skiller også det seg ut i positiv forstand. Fra et brukerperspektiv ligger alt til rette for å lykkes.

Fra et brukerperspektiv ligger alt til rette for å lykkes.

Men forsikring er lavinteresse og kontaktpunktene få. Når unge kunder trenger forsikring skal det mye til at de snubler innom Hedvigs hjemmeside eller app. Og selv om brukeropplevelsen er god, så er flere norske selskap langt fremme på området, og Hedvigs tilbud anses langt ifra som noen revolusjon. Vi er glade for at nye aktører satser, men det er mange hindringer på veien før Hedvig blir mer kjent som forsikringsselskapet enn som et navn i Norge.

Av Petter Nybakk (petter.nybakk@cicero.no) Bilde: Hedvig


Dette innlegget ble først publisert i Cicero Markedsrapport Skadeforsikring for april 2020. Nysgjerrig på våre markedsrapporter? Ta kontakt med Elisabeth Solberg for mer informasjon elisabeth.solberg@cicero.no