En verden av økosystemer

For å utvikle og ta vare på forretningen må forsikringsselskapene ta relevante posisjoner i de nye økosystemene som vokser frem. Innovasjon, partnerskap og tilgang til data går hånd i hånd og er nøkkelen til fremtidig suksess.

Gjestekommentar av Svein Skovly, Leder Innovasjonslab Fremtind

Som solide forsikringsselskap har vi en historikk hvor det har vært en styrke å ha kontroll på all utvikling. Når vi beveger oss inn i en verden hvor vekst skjer gjennom nye plattformer og økosystem vil dette endre seg. Det tvinger frem et par helt eksistensielle spørsmål. Skal vi bygge selv eller utvikle gjennom og sammen med andre? Skal vi ta mål av oss å være navet og eieren av ulike plattformer, eller levere våre tjenester på plattformer eid av andre.

Fremtind har lang erfaring med forsikring i bank. Vi har erfart viktigheten av å være i forkant av nyskapningene i bankbransjen, som på sin side er et resultat av både teknologisk utvikling, endret brukeratferd og nye reguleringer som EUs betalingsdirektiv PSD2. Resultatet er at våre eierbanker, SpareBank 1 og DNB, kan tilby bedre tjenester til sine kunder fordi forsikring er en naturlig og integrert del av dem.

Det samme tankesettet må bransjen bruke når nye økosystemer vokser frem. Bileierskap endres til abonnement og selvkjørende biler rykker stadig nærmere. Forsikringsselskapene må møte denne utviklingen, ikke bare med nye produkter, men også med nye distribusjonsmodeller og partnerskap. De radikale endringene drives neppe frem av forsikringsbransjen selv. Derfor følger vi aktivt med for å fortsatt være relevante når verden rundt oss endrer seg. Både for kunder og partnere.

I Norge har de aller fleste kundene tillit til forsikringsselskapet sitt. Og selskapene har tillit til kundene. Vi vet også at kundene stoler på at vi tar vare på dataene deres på en god og trygg måte. Dette er en posisjon vi må nyttiggjøre oss av når vi tar del i økosystemer med andre aktører og bransjer som kanskje ikke har like høy tillitskapital.

Norske selskap er godt posisjonert for å møte endringene. Vi har kommet langt med digitalisering og automatisering. Samarbeid om infrastruktur, som betalings-, autentiserings- og signeringsløsninger, gir oss et stort forsprang sett opp i mot store konkurrenter i andre markeder.

Vi tror at radikal innovasjon, ikke bare kontinuerlig forbedring, er viktig for å overleve og vokse på sikt. Vi er arrogante hvis vi tror vi er flinkest til å løse alt selv. For å lykkes må vi ganske enkelt finne ut hvem og hva som best løser kundens problem.